De siste fem ukene har vi fått lov til å være en del av People & Culture avdelingen i Grant Thornton. Som masterstudenter i “Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet” på UiO har denne perioden gitt oss et godt læringsutbytte, samt ny kunnskap om hvordan arbeidslivet fungerer utenfor pensumboka. 

Allerede fra første dag opplevde vi å bli tatt godt imot av Madeleine, Niklas og Elena. Vi fikk være en del av den vanlige onboardingsprossessen, som gjorde at vi fikk et godt inntrykk av Grant Thornton som arbeidsplass. I tillegg opplevde vi å få tillit og ansvar fra første stund, blant annet gjennom at vi fikk en sentral rolle i planleggingen og struktureringen av “Kunnskapsuken”. Dette synes vi var veldig spennende, spesielt fordi vi måtte prøve og feile for en best mulig gjennomføring.

Malene og Live (002) ny.png

Gjennom disse ukene har vi observert hvordan verdiene ORK - omtenksom, relasjonsbyggende og kunnskapsdelende er synlig i hverdagen. De ansatte er imøtekommende og interesserte, og det er lav terskel for å spørre om hjelp. Dette fikk vi også bekreftet gjennom flere intervjuer av de ansatte som gladelig stilte opp. Intervjuene hjalp oss med å se andre perspektiver på kunnskapsdeling, som var nyttig for vår artikkel som er publisert på Grant Thornton sin hjemmeside.

Vi har også vært med på flere prosesser innenfor rekruttering, noe vi ikke hadde mye kunnskap om fra før. Derfor var det veldig spennende å se hva som gjøres fra en søknad kommer inn og frem til selve intervju og vurderingsprosessen. I tillegg har vi vært med på employer branding på BI, CRS dagen på Marienlyst skole, avdelingsmøter og kurs i coaching. Vi har begge satt stor pris på dette. 

Alt vi har lært og erfart i praksisperioden er noe vi kommer til å ta med oss videre. Med dette vil vi takke alle de hyggelige ansatte som tok oss godt imot, og en ekstra takk til Madeleine, Niklas, Elena og Katja som har støttet oss gjennom hele praksisen!

Live og Malene