Vi ønsker å takke Grant Thornton etter en 5 ukers lærerik praksisperiode. 

Vi tar med oss verdifulle erfaringer og kunnskap som vi har ervervet de siste fem ukene. Som studenter på andre året av masterprogrammet i kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet ved universitetet i Oslo, var det en unik mulighet å kunne ta i bruk vår teoretiske kunnskap inn i en praktisk kontekst. Vi har fått jobbe tett med people & culture teamet som består av Madeleine, Line og Niklas, hvor de har gitt oss innsikt i deres arbeidshverdag. 

Gjennom første uken fikk vi være med å delta i en presentasjon som handlet om prosessen rundt onboarding av nyansatte. Erfaringer vi tar med oss etter denne presentasjonen er blant annet viktigheten av en strukturert og inkluderende onboarding-prosess. Et annet høydepunkt var da vi fikk være med på karrieredagen ved OsloMet, dette ga oss en forståelse av hvordan bedrifter engasjerer seg med potensielle fremtidige medarbeidere. Videre har vi fått en verdifull forståelse av Grant Thornton sin rekrutteringsprosess, dette inkluderer muligheten til å være med på intervjuer med kandidater. 

En av de mest spennende oppgavene vi fikk var å være delaktige i planleggingen av kunnskapsuken. Dette er en uke fylt med læring, deling og vekst, noe som ga oss et direkte innblikk i hvordan Grant Thornton lever etter sin versjon “ORK” som står for omtenksom, relasjonsbyggende og kunnskapsdelende. 

I løpet av de siste ukene har vi fått muligheten til å utdype oss i temaet kompetanseutvikling. Vårt mål var å forstå hvordan Grant Thornton jobber med kompetanseutvikling, identifisere beste praksis og få et bilde av hva Grant Thornton er gode på og hva som kan være eventuelle forbedringsområder. Dette gjorde vi ved hjelp av å intervjue ulike ansatte på ulike fagområder. Mot slutten av praksisperioden fikk vi presentere våre funn og refleksjoner for people & culture teamet, samt selskapets partnere og andre ledere. 

Vi tar med oss mye lærdom, erfaring og kompetanse etter endt praksisperiode og ønsker å takke alle som har vært med på å forme vår praksisperiode, spesielt Madeleine og Line. 

Vennlig hilsen 

Diana og Maria