Kjære Grant Thornton,

Vi ønsker å uttrykke vår takknemlighet for den fantastiske muligheten til å være praksisstudenter i People & Culture-avdelingen hos dere. Disse 5 ukene har vært en uforglemmelig opplevelse, hvor vi har blitt varmt tatt imot og inkludert i spennende prosjekter som bidrar til bedriftens utvikling.

Vi er to studenter fra Universitetet i Oslo, som nå går første året på en mastergrad innen Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet. Gjennom studieløpet er vi innom flere temaer, som for eksempel digitalisering av læring, kunnskapsdeling, kompetanseutvikling og ledelse. Vi har litt forskjellig bakgrunn og erfaring fra tidligere, hvor Charlotte har en bachelor i HR og personalledelse fra Høyskolen i Kristiania, og Kristina har en bachelor i pedagogikk med fordypning i veiledning fra Universitetet i Agder. I tillegg har begge med seg arbeidserfaring, hvor Charlotte har jobbet med HR og personalledelse, og Kristina har jobbet som miljøterapeut. Vi har begge stor interesse for HR og ledelse, og ble veldig glade da vi fikk praksisplass hos Grant Thornton, som verdens raskest voksende selskap innen revisjon og rådgivningsselskap.

Fra introduksjonen til selskapets kultur og verdier til å delta i viktige prosjekter innenfor områder som rekruttering, alumninettverk, prestasjonsledelse og HR-systemimplementering, har vi følt oss ivaretatt og engasjert. Spesielt vil vi takke HR-teamet, vår veileder Madeleine, Line og Niklas. Vi ønsker også å takke alle andre som har bidratt til å gjøre vår tid hos dere så meningsfylt.

Den inkluderende atmosfæren og fokus på kunnskapsdeling, omsorg og relasjonsbygging har vært tydelig gjennom alle ukene, og det har vært inspirerende å se disse ORK-verdiene i praksis. Vi vil igjen takke for denne lærerike reisen og for innsikten og erfaringene vi har fått. Dette vil være uvurderlig for vår faglige og personlige utvikling.

Med vennlig hilsen,

Charlotte og Kristina