Er du arbeidsgiver og ikke fått på plass rutiner for de nye reglene om naturalytelser som trådte i kraft fra 1. januar i år?

 

Fortvil ikke, vi hjelper deg!

 

Fra 1. januar i år ble det innført en rekke endringer i skattereglene som gjelder naturalytelser. Dette gjelder blant annet personalrabatter og ytelser fra tredjeparter, som for eksempel leverandører og forretningsforbindelser, som kommer de ansatte til gode. Endringene medfører nye rapporteringsforpliktelser for arbeidsgivere og behov for å få på plass interne retningslinjer på dette området som oppfyller de nye kravene.

 

Eksempler på ytelser fra tredjeparter som omfattes er bonuspoeng opptjent på jobbreiser som brukes privat, rabatter og gaver, deltakelse på turer, arrangementer o.l som hovedsakelig har sosial karakter.

Seminaret avholdes 17. januar (15-17) i Kirkegata 15. Eventet er gratis, Velkommen!

 

Kursinnhold

Innholdet i det nye regelverket

Hva må arbeidsgiver foreta seg

Tips til hvordan rutinene kan utformes

Oversikt over annet nytt regelverk på skatteområdet gjeldende fra 2019

 

Målgruppe

Arbeidsgivere som blir berørt av det nye regelverket og regnskapsførere, revisorer og andre rådgivere.

 

Obligatorisk etterutdanning

Regnskapsfører: Vurderes som 1,5 t skatt

Revisorer: Vurderes som 1,5 t skatt

Om foredragsholderen
Heidi Sulusnes - Senior Tax Manager Heidi har jobbet med skatt i over 15 år, tidligere i Skatteetaten og i Regnskap Norge, og har bred kompetanse på skatteområdet.

Niklas Blixt
  • kl 15:00 - 17:00
  • Kirkegata 15, Oslo
Tel: +4740081676 Contact: