article banner
Women in business

Women in business 2018

Idag slipper Grant Thornton sin årlige «Women in business» rapport.

I årets rapport fremgår det at andelen virksomheter som har minst en kvinne i ledelsen har steget fra 66% 2017, til 75% 2018. Ved første øyekast kan dette viker som at verden flytter seg i en positiv retning, men under året har den totale andelen kvinner i lederstillinger gått ned fra 25% til 24%. Dette kan tyde på at man ikke ser helheten av dette viktige spørsmålet, men mer som noe man skal kunne krysse av i en boks for å signalisere likestilling. Dette istedenfor å faktisk etterstrebe et likestilt forholde i de ledende rollene.

 

”Vi i Grant Thornton ser på likestilling som et veldig viktig tema. Vi kommer fra en tradisjonell mannsdominert bransje og har derfor arbeidet mye med likestilling de siste årene. Vi syntes det er viktig at kvinner og menn har like muligheter for å gjøre karriere med like rettigheter. Vi tilbyr våre medarbeidere en tydelig karrierevei noe som har resultert i at 63% av våre managere er kvinner og de siste 6 årene har 50% av alle nye partnere vært kvinner.  Dette har vært veldig positivt for hele bedriften.” Jan Møller, Managing Partner Grant Thornton

”Jeg startet i Grant Thorntons regnskapsavdeling under min studietid i 2003 og det har vært en spennende reise siden da. Jeg har klatret den tradisjonelle karrierestigen og har vært innom mange ulike roller og hatt mange spennende oppdrag i Grant Thornton. Det å klatre karrierestigen til Partner har alltid vært en drøm og jeg er glad for at Grant Thornton har satset på likestilling. Jeg er stolt av å jobbe i en bedrift der alle har samme mulighet til å gjøre karriere.” Anne Jorun, Partner Grant Thornton Revisjon

”Jeg kom til Grant Thornton høsten 2012 for å lede avdelingen Økonomiservice. Jeg syntes at det virket som en spennende utfordring å få være med på å utvikle denne tjenestelinjen og det har det vært. Vi har i min tid vært på Gasellelisten 4 år på rad og antall ansatte har økt med over 200%. For meg er det en selvfølgelighet at alle skal ha like muligheter.” Rakhee Sethi, Partner og avdelingsleder for Grant Thornton Økonomiservice

 

Vi i Grant Thornton er overbeviste om at likestilling er lønnsomt for samfunnet og næringslivet. Mange organisasjoner deler denne oppfatningen, men det kan være utfordrende å vite hvordan man skal jobbe for å få til likestilling på en arbeidsplass.

Som en del av «Women in Business 2018» har Grant Thornton tatt for seg 10 konkrete anbefalinger til hvordan man kan få til økt likestilling. Les om hvordan og mye mer i rapporten «Women in business 2018»