article banner
Nyheter

Endringer i kompensasjonsordningen i forbindelse med korona

Ordningen med å søke om kompensasjon for virksomheter har vært i drift i en og en halv uke. Allerede etter noen få dager ble det klart at ordningen ikke treffer godt nok i mange tilfeller. Regjeringen ser at  det er behov for justeringer, og har foreslått enkelte tiltak.

Egenandelen som må dekkes av virksomheter som ikke er pålagt å stenge av staten, foreslås redusert fra kr 10 000 til kr 5 000. Dette vil gjelde fra og med søknader for april. Det er anslått at dette vil føre til at rundt 10 000 flere bedrifter vil bli omfattet av ordningen.

Videre åpnes det for at bedrifter som er pålagt å stenge vil få kompensasjon for uunngåelige kostnader i forbindelse med stell av dyr. Dette inkluderer også fôr. Dette kommer først på plass for søknadsrunden som gjelder for april, men det legges til rette for tilbakebetaling også for mars.

Det jobbes fortsatt med en beregningsmodell for sesongvirksomheter. Modellen er snart klar, og her legges det opp til en samlet etterbetaling for mars, april og mai.

Det jobbes også med andre justeringer, men disse kommer regjeringen tilbake til når detaljene er på plass.

Du kan lese hele pressemeldingen fra finansministeren her.