article banner
Nyheter

Kompensasjonsordningen for næringslivet – mulig å søke fra 18. januar

Den nye søkeportalen åpner for søknader mandag 18. januar. I den nye ordningen skal innholdet i søknaden bekreftes av regnskapsfører eller revisor før søknaden sendes inn. Forberedelser til søknaden bør derfor settes i gang allerede nå i samarbeid med regnskapsfører/revisor

I november kom regjeringen med lovforslag om en ny kompensasjonsordning for virksomheter med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien. Ordningen gjelder for månedene september til og med februar.

Vi har tidligere skrevet om forslaget, dette kan du lese her. Etter forhandlinger kom regjeringen og FrP til enighet om ordningen. Det opprinnelige forslaget ble justert ved at andelen av faste uunngåelige kostnader som kan bli dekket ble økt i forhold til det som opprinnelig var foreslått. Inntil 70 % av faste uunngåelige kostnader vil dekkes for september/oktober, 85 % for november/desember og 80 % for januar/februar. Maksimal utbetaling per måned vil være 80 millioner kroner.

Ordningen bygger i stor grad på kompensasjonsordningen som gjaldt perioden mars til august. Vilkårene for den nye ordningen vil stort sett være de samme som etter den tidligere ordningen.

Lov og forskrift om den generelle kompensasjonsordningen behandles i Stortinget denne uken, og i statsråd neste uke. Når denne er vedtatt vil all informasjon om hva som ligger til grunn for å kunne søke og motta støtte, finnes på kompensasjonsordning.no.

Det er to vesentlige forskjeller som er verdt å merke seg. For det første vil søknadsperioden i den nye ordningen gjelde for to måneder samlet, henholdsvis september/oktober, november/desember og januar/februar.  Det betyr at omsetningen for hver to-månedlige periode skal sammenlignes med tilsvarende periode året før. Dette i motsetning til den tidligere ordningen hvor det skulle søkes pr måned.

Den andre endringen som er viktig å merke seg er at innholdet i søknaden skal bekreftes av revisor eller regnskapsfører før søknaden sendes inn. Tilskudd vil ikke bli utbetalt hvis bekreftelse ikke foreligger. Det er derfor viktig å ta kontakt med regnskapsfører eller revisor i god tid for å få søknaden klar så tidlig som mulig.

Ordningen vil dekke deler av de utgiftene søkere har til bekreftelse fra regnskapsfører/revisor. Søkere som får tildelt tilskudd vil få dekket inntil 80 prosent av kostnadene til regnskapsfører eller revisor, men begrenset oppad til et beløp på 10 000 kroner per to-månedlige søknadsperiode.

Det er Brønnøysundregistrene som forvalter den nye ordningen. Se også omtale av ordningen hos Brønnøysundregistrene her.