article banner
Grant Thornton Informerer 3/15

Grant Thornton Informerer 3/15

Leder

En av vår tids store samfunnsutfordring er hvordan
nasjonen skal fortsette å skape verdier, hva vi skal leve av
fremover. Olje-alderen kan ha nådd toppen, og næringslivet
trenger flere ben å stå på. Et innovativt, verdiskapende og
velfungerende næringsliv, med gründere, kunnskap og ny
teknologi er viktig for vår fremtidige velferd.
Derfor er vi glade for å inngå samarbeid med den
spennende organisasjonen Ungt Entreprenørskap. Ungt
Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som
arbeider med bedriftsutvikling som en del av utdanningen
i skoleverket og som stimulerer til samarbeid mellom skole
og næringsliv.

Samarbeid mellom skole og næringsliv er viktig.
Landets evne til å forvalte befolkningens kompetanse er
avgjørende for vår verdiskaping og samfunnsutvikling.
Utdanningssystemet kan på mange måter sies å være en av
næringslivets viktigste leverandører.

Vi i Grant Thornton er opptatt av å bidra til et sunt,
solid og bærekraftig næringsliv. Gjennom vår kompetanse
sørger vi for å gjøre bedriftene sunne og konkurransedyktige.
Vi bidrar til bærekraftig vekst i næringslivet.
Den 17. september markerte vi vårt samarbeid med
UE. I samarbeidet ligger blant annet at medarbeidere i Oslo
og Trondheim vil besøke videregående- og /eller ungdomsskoler
for å dele vår kunnskap om bedriftsetablering, økonomi
og drift med våre kommende gründere og bedriftsledere.

Vårt merkevareløfte i Grant Thornton er å realisere
potensialet for vekst i mennesker, samfunn og bedrifter.
Kunnskapsoverføring er viktig for utvikling og vekst, og
vi håper at det å bidra med kunnskap om bedriftslivet og
karriereveiledning i skolen, på sikt kan være med på å skape
verdier for både den enkelte, for samfunnet og for bedrifter.
For som fungerende administrerende direktør i UE, Tor
Kåpvik klokelig har uttalt: «Vi vet ikke hva vi skal leve av i
fremtiden, men vi vet hvem vi skal leve av. Fremtidens skole
må være virkelighetsnær»

Frode Andersen
Partner
Grant Thornton