article banner
Grant Thornton Informerer 3/21

Grant Thornton Informerer 3/21

Lene Halvorsen Lene Halvorsen

Kjære leser!
Som nyansatt advokatfullmektig i Grant Thornton ser jeg frem til å bistå nåværende og nye kunder med problemstillinger som virksomheter gjerne møter i hverdagen. Etter 12 år på forskjellige avdelinger i skatteetaten ser jeg frem til å bruke min kompetanse til å rådgi innenfor skatt, avgift og selskapsrett sammen med mine kunnskapsrike kollegaer.


Vi nærmer oss nå en normal situasjon, og samtidig avvikles flere av koronaordningene i løpet av høsten, noe du kan lese mer om i denne utgaven av Grant Thornton informerer. I forbindelse med normaliseringen kan det være lønnsomt å ta en gjennomgang på om virksomheten drives mest mulig optimalt og om driften faktisk skjer i henhold til gjeldende regelverk.


I denne utgaven kan du lese om enkelte forhold det kan være verdt være oppmerksom på og få en nærmere vurdering av. Med innføring av ny merverdiavgiftsrapportering vil det være naturlig med en gjennomgang av rutinene for behandling av merverdiavgift. Erfaringsmessig ser vi at typiske områder for feilrapportering er knyttet til spørsmål forbundet med delt virksomhet, det vil si virksomheter som både har avgiftspliktig og unntatt virksomhet. Det samme ser vi vedrørende behandlingen av merverdiavgift ved utleie av fast eiendom og merverdiavgift i forbindelse med fusjoner og fisjoner.


Du kan også lese om den skattemessige betydningen av Brexit. Følgene av at Storbritannia trådte ut av EU virker direkte inn på reglene som har vært gjeldende for EU/EØS, for eksempel fritaksmetoden og konsernbidragsreglene. Men også virksomheter som driver i andre land, eller kun i Norge, kan ha behov for en vurdering av sin skatte- og avgiftsposisjon. Det være seg organisering av virksomheten med tanke på skattemessig optimalisering, salg av virksomheter og eiendommer eller transaksjoner mellom en virksomhet og dens nærstående selskaper og personer. Det er stadig flere av oss som har kjøpt, og kanskje solgt eller brukt kryptovaluta som betalingsmiddel. Også i disse tilfellene er det viktig å være oppmerksom på den skattemessige behandlingen både med hensyn til formue, kapitalinntekt og eventuell virksomhetsinntekt.

Skulle man oppdage at skatt eller merverdiavgift er behandlet feil i tidligere år, kan dette korrigeres, enten ved egenretting tre år tilbake i tid, eller ved anmodning om såkalt frivillig retting ti år tilbake i tid.

Vi i Grant Thornton har spisskompetanse på både skatt, merverdiavgift og selskapsrett, og kan selvsagt gi bistand med gjennomgang av dine forhold. Med den faglige bredden og erfaringen som vi til sammen representerer, kan vi hjelpe til i både enkeltspørsmål og med helhetlig rådgivning.


Jeg ønsker dere god lesning!