article banner
Grant Thornton Informerer 3/23

Grant Thornton Informerer 3/23

Line Jakobsen Line Jakobsen

Hei


Hvordan kan man vokse lønnsomt og samtidig skape en arbeidsplass som tiltrekker seg den riktige kompetansen?

Er det mulig å snakke varmt om myke verdier samtidig som man sikrer effektivitet i resultater og god prestasjonsledelse? Hva skjer egentlig med arbeidsmarkedet når
økonomien i landet endres slik den har gjort det siste året?


Jeg heter Line Jakobsen og kom til Grant Thornton 1. juni som HR Manager. Disse spørsmålene er noe av det som opptar meg mest om dagen. Vi forholder oss til kontinuerlige endringer, både i bransjen og i samfunnet for øvrig. Med dette følger noen utfordringer med å balansere det sikre, forutsigbare og stabile med det å hele tiden være attraktiv som arbeidsgiver.


I denne utgaven kan du lese om noen endringer som er aktuelle om dagen, blant annet hva som skjer med lønn når en arbeidsgiver går konkurs, endringer i arbeidsmiljølovens krav til arbeidsavtaler og digital svindel.


Mange av våre kunder opplever at det er krevende og kostbart å være compliant, oppdatert og proaktiv i forhold til sine ansatte.
Grant Thornton kan nå også bistå med People and Culture-tjenester.


Hvis du vil vite mer om hvordan vi kan bistå din bedrift med vårt People and Culture Plug and Play-konsept, ta gjerne kontakt.

God lesning!

Line Jakobsen
Head of People & Culture
Grant Thornton Norge