article banner
Grant Thornton Informerer

Grant Thornton Informerer 4/17

Nå nærmer vi oss enda et årsskifte, og gleder oss til noen fridager i julen før den hektiske årsoppgjørsperioden er i gang for fullt. Med årsavslutning følger mange frister og saker du som kunde må huske på:

• Alt av innberetningspliktige ytelser skal være løpende innrapportert til myndighetene. Om så ikke er gjort, er det viktig å få gjort dette ved siste lønnskjøring i desember. Frist for innsending av A-melding er 5. januar.

• Mange har lønnsutbetaling tidlig i desember og halv skatt for de fleste ansatte. Har noen av de ansatte et skattekort med 12 måneders trekk, skal det ikke trekkes halv skatt i desember. Det er viktig å være oppmerksom på dette.

• Husk endringene som kom 7. oktober 2015 vedrørende aksjonærlån. Har du som aksjonær eller noen av dine nærstående et lån i selskapet, må det tas en vurdering på om dette skal utbyttebeskattes. Lånet behandles på vanlig måte i selskapsregnskapet. Dette vil ha betydning for opplysninger i akjsonærregisteroppgaven som har innsendingsfrist 31. januar. Ta kontakt med oss, så veileder vi deg.

• Bruker din bedrift utenlandsk arbeidskraft og vedkommende ikke har norsk bankkonto, er det viktig å kjenne til reglene for kontantutbetaling. Ofte er det slik at bruk av kontanter kan begrense fradragsrett i regnskapet. Betales lønn derimot ut til utenlandsk konto får selskapet fullt fradrag for kostnadene.

Trenger du en partner å diskutere disse eller andre temaer med, er det bare å sende en mail eller ringe oss. Vi setter av tid til deg.

Grant Thornton går en ekstra spennende tid i møte frem mot jul og årsoppgjør. Vi flytter nemlig inn i nyoppussede lokaler bare et steinkast fra Oslo sentralstasjon, i Kirkegata 15. I tillegg til dette, forsterker vi partnergruppen vår med to nye partnere. De kommer inn med nye krefter og inspirasjon til å støtte oss med å nå vår målsetting om å være den foretrukne rådgiver for både nye og eksisterende kunder.

Vi gleder oss til å treffe dere i våre nye kontorlokaler fra januar.

Vi ønsker dere alle en fredelig jul med familie og venner. Lykke til med oppstart og gjennomføring av årsoppgjøret!


Rakhee Sethi

Partner

Grant Thornton