Grant Thornton Informerer

Grant Thornton Informerer 4/17

Rakhee Sethi Rakhee Sethi

Nå nærmer vi oss enda et årsskifte, og gleder oss til noen fridager i julen før den hektiske årsoppgjørsperioden er i gang for fullt. Med årsavslutning følger mange frister og saker du som kunde må huske på:

• Alt av innberetningspliktige ytelser skal være løpende innrapportert til myndighetene. Om så ikke er gjort, er det viktig å få gjort dette ved siste lønnskjøring i desember. Frist for innsending av A-melding er 5. januar.

• Mange har lønnsutbetaling tidlig i desember og halv skatt for de fleste ansatte. Har noen av de ansatte et skattekort med 12 måneders trekk, skal det ikke trekkes halv skatt i desember. Det er viktig å være oppmerksom på dette.

• Husk endringene som kom 7. oktober 2015 vedrørende aksjonærlån. Har du som aksjonær eller noen av dine nærstående et lån i selskapet, må det tas en vurdering på om dette skal utbyttebeskattes. Lånet behandles på vanlig måte i selskapsregnskapet. Dette vil ha betydning for opplysninger i akjsonærregisteroppgaven som har innsendingsfrist 31. januar. Ta kontakt med oss, så veileder vi deg.

• Bruker din bedrift utenlandsk arbeidskraft og vedkommende ikke har norsk bankkonto, er det viktig å kjenne til reglene for kontantutbetaling. Ofte er det slik at bruk av kontanter kan begrense fradragsrett i regnskapet. Betales lønn derimot ut til utenlandsk konto får selskapet fullt fradrag for kostnadene.

Trenger du en partner å diskutere disse eller andre temaer med, er det bare å sende en mail eller ringe oss. Vi setter av tid til deg.

Grant Thornton går en ekstra spennende tid i møte frem mot jul og årsoppgjør. Vi flytter nemlig inn i nyoppussede lokaler bare et steinkast fra Oslo sentralstasjon, i Kirkegata 15. I tillegg til dette, forsterker vi partnergruppen vår med to nye partnere. De kommer inn med nye krefter og inspirasjon til å støtte oss med å nå vår målsetting om å være den foretrukne rådgiver for både nye og eksisterende kunder.

Vi gleder oss til å treffe dere i våre nye kontorlokaler fra januar.

Vi ønsker dere alle en fredelig jul med familie og venner. Lykke til med oppstart og gjennomføring av årsoppgjøret!


Rakhee Sethi

Partner

Grant Thornton

Grant Thornton Informerer 4/17