article banner
Skatt

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2019

Det foreslås få endringer på skatte- og avgiftsområdet. Nedenfor finner du de mest sentrale endringene innenfor skatte- og avgiftsområdet;

 

 • Merverdiavgift på 25 % på e-bøker og strømmetjenester med e-bøker fjernes
 • Justeringer i reglene for skattlegging som ektefeller
 • Engangsavgiften på kjøretøy - justeringer
  • Fjernes for biler eldre enn 20 år fjernes fra 1. juli
  • Lavere avgift for motorsykler
 • Sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende økes fra 75 % til 80 %
 • Endringer i reglene om renter på restskatt
  • Beregnes ikke rentetillegg av restskatt som betales innen 31. mai

 

Du kan lese mer om de foreslåtte endringene her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-115-ls-20182019/id2645013/