article banner
Skatt

Generasjonsskifte - arveavgift?

Mange familieeide foretak har store verdier. På et tidspunkt må eieren vurdere om virksomheten skal overføres til neste generasjon eller realiseres.

Dette er en prosess som må modnes og man bør sette i gang tidlig.

Arveavgiften ble fjernet fra 1. januar 2014. Hovedformålet var å lette generasjonsskifter og forenkling. I dag vil en reell overføring av eiendomsretten til blant annet aksjer i familieforetak ved gave til barna ikke utløser arveavgift. En overføring ved arv eller gave utløser heller ikke betalbar skatt for giver eller mottaker. Overføringen skjer etter et kontinuitetsprinsipp, dvs. mottaker overtar givers skattemessige posisjoner og dermed 22% skatt på latent gevinst, også på merverdier opptjent i givers eiertid.

Det har flere år vært diskutert gjeninnføring av arveavgiften i en eller annen form. Et generasjonsskifte vil trolig ikke kunne gjøres til lavere skatt enn i dag. Det bør derfor følges nøye med på politiske signaler og vurdere å gjøre grep allerede i 2023 før statsbudsjettet for 2024 legges frem 6. oktober 2023.