Våre verdier

Collaboration

Vi spør om hjelp og vi gir hjelp til hverandre. Vi jobber godt sammen

Leadership

Ha mot og inspirer andre. Vi utfordrer hverandre til å være de beste vi kan være.

Excellence

Finn en bedre måte neste gang. Vi blir aldri tilfredse.

Agility

Tenk stort, utfør raskt. Vi trives i endring

Respect

Lytt og forstå, opptre med respekt. Vi bygger ærlige relasjoner.

Responsibility

Bruk innflytelse klokt. Vi lever av våre handlinger.

Jan Møller Managing partner