En av de største utfordringene i en rekrutteringsprosess er at mange organisasjoner ikke vier nok tid og ressurser til employer branding. Employer branding er beskrevet som organisasjoners rykte og popularitet som arbeidsgiver. Det er viktig for å tiltrekke seg og ikke minst, beholde dyktige talenter i arbeidslivet.

Organisasjoner kan til en viss grad styre inntrykket andre har av dem og skape en attraktivitet hos eksisterende og potensielle arbeidstakere. Organisasjoner kan blant annet benytte seg av sosiale medier for å gjøre seg synlig og generere interesse hos de mest attraktive kandidatene. Gjennom sosiale medier kan potensielle kandidater oppdage organisasjonen, bli interessert og få et mer personlig forhold til den. For å oppnå en slik interesse kan organisasjoner oppfordre de ansatte til å dele sine erfaringer omkring kultur, miljø, verdier og positive sider ved arbeidsplassen i organisasjonens sosiale medier. Ved at de mest attraktive kandidatene får et positivt syn og kan relatere seg til organisasjonens kultur og verdier, vil det være større sannsynlighet for at de søker og eventuelt godtar et potensielt jobbtilbud. Samtidig er det større sannsynlighet for at bedriften tiltrekker seg ansatte som deler de samme verdiene og visjonene som verdsettes hos bedriften.

I en rekrutteringsprosess er det flere nødvendige holdepunkter, som blant annet oversikt over bemanningsbehov, annonsering av stillingen, søknadsbehandling, jobbintervju, eventuelle avslag og tilbud. Feilansettelser kan føre til både direkte og indirekte kostnader for organisasjonen. Systematiske rekrutteringsprosesser vil derfor være et viktig bidrag til virksomhetens overlevelses- og konkurranseevne. En strategisk forankring i rekrutteringsarbeidet kan være nødvendig for å sikre virksomheter kompetente, motiverte og tilfredse medarbeidere.

Hvordan organisasjonen fremstår og hvordan den faktisk oppleves er to sider av samme sak. Store deler av rekrutteringsprosessen omhandler kommunikasjonen mellom arbeidsgiver og potensielle arbeidstakere. Kandidatenes opplevelse av denne prosessen vil kunne påvirke organisasjonens omdømme. Dette gjelder både kandidater som får tilbudt jobben, men også de som får avslag. På den ene siden er det større sannsynlighet for at en kandidat som har hatt en positiv opplevelse vil anbefale organisasjonen videre, til tross for at de ikke har fått jobben selv. På den andre siden, kan det være svært skadelig for omdømmet til organisasjonen om det har vært en negativ opplevelse for de potensielle kandidatene. 

Gjennom en suksessfull rekrutteringsprosess vil organisasjonen forhåpentligvis få rekruttert de mest attraktive kandidatene, som i tillegg deler de samme verdiene som organisasjonen. God employer branding bør være forankret i organisasjonen for å oppnå en slik vellykket rekruttering. En studie viser at 92% av kandidater ville vurdert å bytte jobb dersom et selskap med godt omdømme tilbød dem en stilling (Lever, 2017). Organisasjoner med svært godt omdømme kan altså rekruttere dine nåværende og potensielle talenter. Så hva skal til for at de beste talentene tiltrekkes og ønsker å bli værende i akkurat din organisasjon?

Vi i Grant Thornton kan hjelpe deg med å tiltrekke og ansette de riktige menneskene for din bedrift.