I løpet av livet går vi gjennom mange ulike onboardingsprosesser. Vårt første møte med onboarding har vi allerede som barn, blant annet ved oppstart i barnehage, og deretter på skole, universiteter og ikke minst i forbindelse med inntreden i arbeidslivet og bytte av arbeidsgiver.

I slike situasjoner er det nok flere av oss som har kjent på en følelse av å ikke være velkommen eller inkludert. Hvordan ville du hatt det hvis du følte det slik hver dag i en ny jobb, og hvor bra hadde du prestert om du følte det slik? Slike følelser i jobbsammenheng kan blant annet komme av for lite fokus på sosialisering, mellommenneskelige forhold og inkludering i en onboardingsprosess. Dette kan koste organisasjoner dyrt. Hvordan kan dette unngås? Og hvordan kan DU bidra til at en medarbeider føler seg inkludert, sett og verdsatt?

Undersøkelser viser at det er 70% større sannsynlighet for at en ansatt som har deltatt i et organisert introduksjonsprogram blir værende i organisasjonen (Leveraas, 2017). Dette viser hvor kritisk det er at organisasjoner legger ned innsats, tid og penger i en onboardingsprosess. Dette vil organisasjonen spare på i det lange løp.

Det bør være fokus på relasjonsbygging og omtenksomhet i organisasjonen. Spesielt viktig er det at den ansatte behandles og verdsettes som en person, fremfor et middel til mål for organisasjonen. Effektiv onboarding vil ha kortsiktige og langsiktige fordeler for både den nye medarbeideren og for organisasjonen. En onboardingsprosess kan deles inn i fire faser. Disse inneholder faglige, men kanskje aller viktigst, sosiale og mellommenneskelige aspekter.

 

Invitere

Det første punktet handler om invitasjonen. Nesten enhver sammenkomst i livet starter med en formell eller uformell invitasjon. Man må bli invitert med inn for å føle seg velkommen og inkludert. Denne prosessen inneholder mange punkter man må igjennom for en vellykket onboarding.

Introdusere

Den viktigste dagen på jobb for en nyansatt er den første dagen. Gjennom en grundig introduksjon kan den ansatte få et godt innblikk i hva som venter den. Dette er kritisk for en god opplevelse i nye situasjoner. Det kan være introduksjon til spesifikke oppgaver, men også det å bli introdusert for kollegaer.

Involvere

Det er ikke tilstrekkelig med en invitasjon og introduksjon hvis den nyansatte ikke føler seg involvert. Det er viktig å sørge for god involvering og inkludering i alt fra samtaler i lunsjpausene til større arbeidsoppgaver og prosjekter. Dette bidrar til at den ansatte føler seg verdsatt og ivaretatt.

Integrere

Å føle seg fullstendig velkommen krever integrering, uansett situasjon. Faglig og sosial integrering gjennom en effektiv onboardingsprosess vil føre til større jobbtilfredshet, engasjement og eierskapsfølelse hos den ansatte. Dette vil videre føre til kundetilfredshet og organisatoriske fordeler.

Til tross for at gode onboardingsprosesser er viktig i mange situasjoner i livet, er likevel dette en prosess som ofte ikke blir prioritert. Organisasjoner sliter vanligvis med onboardingsprosessen fordi de fokuserer mer på organisasjonen og resultater, snarere enn på behovene til den innkommende ansatte. Samtidig viser det seg faktisk at en feilansettelse kan koste bedriften mellom 500 000 til 1 000 000 kroner. Er det ikke da verdt å legge ned litt ekstra tid og energi på en effektiv onboardingsprosess som inkluderer og verdsetter de nye ansatte?

Vi i Grant Thornton kan hjelpe deg med å forbedre din onboardingsprosess.