På gratisseminaret 22. november får du en praktisk gjennomgang av økonomisk organisering, hvordan få informasjon i sanntid, samt nyttige skattetips. Og ikke minst; få en praktisk demonstrasjon av hvordan du får en enklere hverdag med regnskap i skyen. Stikkord er: #rapportering, #dokumentasjonslagring, #myndighetskontakt, #revisjon, #bankfinansiering, #skatt, #regnskapiskyen Frokostseminaret holdes i Forskningsparken, er gratis og gjøres i samarbeid med Buid2Grow og PowerOffice

Frokostseminar: Fra nyetablert til veletablert I 2009 ble det etablert rundt 40 000 foretak i Norge. Fem år senere var over 70 prosent av disse bedriftene konkurs (SSB, 2016). Å starte egen selskap er enkelt, men å få den til å bli lønnsom over tid er krevende. Mange ambisiøse gründere mangler verktøy, metoder og den oppfølgingen de trenger.

Stine Vikesland
Tel: +47 23 36 60 11 Contact: