article banner
BLOGG

Hvordan kan ledere tilrettelegge for kunnskapsdeling?

I Grant Thornton er kunnskapsdeling en av våre viktigste grunnverdier. Kunnskapsdeling handler om å gjøre sin kunnskap tilgjengelig for andre. Dette kan foregå gjennom samtaler, refleksjon, spørsmål og utveksling av erfaringer. I denne artikkelen belyser vi hvorfor kunnskapsdeling er relevant for bedriften og hvordan ledere kan tilrettelegge for kunnskapsdeling. Gjennom intervjuer med flere av de ansatte i Grant Thornton har vi fått ulike synspunkter på kunnskapsdeling:

“Kunnskapsdeling øker kvaliteten på arbeidet i Grant Thornton” - Michael

Når kvaliteten på arbeidet øker har det en stor betydning for bedriftens kompetanse. Dermed kan kunnskapsdeling være avgjørende for at bedriften holder tritt i dagens raskt utviklende samfunn. Det er gjennom kunnskapsdeling at ledere og ansatte utvikler kunnskap til kompetanse. Dette vises godt gjennom sitatet fra Michael:

“Jeg får spørsmål som gjør at jeg tenker annerledes og må endre tankegangen min. Dette har stor verdi både for meg selv og bedriften” 

Sitatet viser at et enkelt spørsmål kan få frem nye perspektiver og muligheter for andre løsninger. De ansatte utfordrer og kombinerer kunnskap og kompetanse på ulike måter gjennom sosiale settinger på arbeidsplassen. Dermed fungerer kunnskapsdeling både ved å utnytte den allerede eksisterende kunnskapen og kompetansen i bedriften, og gjennom å dele kunnskapen hvert enkelt individ besitter.  Kunnskapsdeling på arbeidsplassen kan resultere i kontinuerlig læring, samt at kompetansenivået øker individuelt, kollektivt og organisatorisk. Dette belyses i sitatene av to ansatte som har lang erfaring i Grant Thornton. 

“I Grant Thornton lærer vi noe nytt hver dag på tvers av avdelinger og nivåer” -Stine

“Det er alltid noe nytt å lære i Grant Thornton, etter 27 år kan jeg med hånden på hjertet si det”- Arve

rich text with image

 

Hvordan tilrettelegge for kunnskapsdeling?

Det er tydelig at læring er et utfall av kunnskapsdeling, men det er ikke en selvfølge at alle bedrifter fokuserer på dette. Det kan resultere i at mye kunnskap kun besittes av enkeltindivider. Da blir ikke kunnskapen utnyttet, fordi dette er kun mulig når individer deler kunnskapen de har og bygger på andres kunnskap. Derfor er det viktig at ledere tilrettelegger for kunnskapsdeling ved å støtte og oppmuntre sine ansatte. Ledere som gjør dette vil øke kunnskapsdelingen i organisasjonen og de ansatte vil dermed se verdien og viktigheten av å dele kunnskap.

“Det er i bunn og grunn hva vi gjør selv internt, å snakke om det med teamene våre, formidle kunnskap, oppfordre folk til å dele og å komme med kunnskap. Det daglige har stor betydning!”- Arve

Tillit og psykologisk trygghet

Det er i de mellommenneskelige relasjonene at kunnskapsdeling hemmes eller fremmes avhengig av tillit. Derfor er det viktig at lederen tar ansvar for å utvikle gjensidig tillit mellom alle ansatte. Dersom lederen klarer å skape tillit i teamet vil det være høy sannsynlighet for at de ansatte opplever at det er komfortabelt å være seg selv, ta risiko, stille spørsmål og gjøre feil. Dette fenomenet kalles psykologisk trygghet og handler om team som har tillit og gjensidig respekt for hverandre. 

Det at folk er så villige til å hjelpe hverandre i Grant Thornton er noe av det jeg setter mest pris på her! - Linh

Her ser vi tegn til høy grad av psykologisk trygghet som kan føre til kunnskapsdeling, læring, innovasjon og god kvalitet på utførelsen av arbeidet. Når tillit og psykologisk trygghet eksisterer vil kunnskapsdeling med større sannsynlighet forekomme, som fører til bedre resultater og arbeidskultur i organisasjonen. 

Ledere har en unik påvirkningskraft på sine medarbeidere. Derfor er det viktig å bevisst utnytte denne kraften, slik at lederen, medarbeiderne og bedriften får best mulig utbytte. Ved å fokusere på tillit og psykologisk trygghet kan det føre til større grad av kunnskapsdeling og et godt arbeidsmiljø. Har du tenkt over om din bedrift legger til rette for kunnskapsdeling? 

Les mer om våre People&Culture tjenester her