article banner
BLOGG

Viktigheten av mangfold

rich text with image

Enkel «forskning» viser at mangfold er viktig for å få en dypere innsikt og for å se helhetsbildet

Det har lenge vært en antagelse at hvis man har dokumentert innsikt og ekspertise på et område, er man i stand til å se og ha innsikt på alle områder. Alfahannledelse hvor leder har svar på alt, kan alt og forstår alt best selv har vært dyrket! En slik ledelse har lenge vært rådende innen sterke profesjonsmiljøer som lege-, advokat- og revisorbransjen. Er dette en bærekraftig måte å løse fremtidens utfordringer på?

Begrepet VUCA brukes ofte for å beskrive vår samtid og våre forventninger om fremtiden. Volatilitet, Usikkerhet, kompleksitet (Complexity) og tvetydighet (Ambiguity) preger utfordringene og problemene vi står ovenfor. Er da alfahannledelse (høy og mørk ledelse) det som fører oss til det beste resultatet?

Mye tyder på at man i langt større grad er avhengig av mennesker med ulik bakgrunn som forskjellig personligheter, kompetanse, erfaring og kunnskap. Mangfold blir en viktig suksessfaktor for samfunnet og virksomheter som har som målsetting å løse nåværende og fremtidige utfordringer.

Min enkle forskning bygger på en hypotese om at mennesker med ulik bakgrunn kan se helt forskjellige utfordringer og egenskaper ved en situasjon.

Jeg presenterte bildet ovenfor for tre personer med ulik bakgrunn og stilte følgende spørsmål: Hvilke tanker gjør du deg om denne virksomheten? Hele virksomheten er det du ser på bildet (vedsalg betal med Vipps)

Person 1 jobber med marked og har utdannelse fra blant annet Markedsføring

Respons: dette synes å være rett vare på riktig sted – men synes prisen å være noe høy?

Person 2 jobber med HR og har utdannelse i Organisasjon og Ledelse

Respons: her er det ingen mennesker, dette må bygge på tillit

Person 3 studerer master i Revisjon og Regnskap

Respons: her kan jo folk bare ta med seg veden og dra uten å betale, det er en risiko

Denne forskningen har ingen validitet – men den illustrerer tydelig at mennesker med ulik bakgrunn og erfaring ser totalt ulike utfordringer og egenskaper gitt samme informasjon.

Spørsmålet er; ønsker vi bare å se vår egen oppfatning av en situasjon eller kan det være nyttig å høre andres oppfatning av en volatil, usikker, kompleks og tvetydig utfordring?