article banner
Nyheter

Feriepenger til ansatte som er permittert

I forbindelse med koronapandemien er det svært mange virksomheter som har måttet permittere ansatte. Det er enkelte utfordringer når det gjelder hvordan utbetaling av feriepenger til ansatte som er permittert skal gjennomføres i praksis. Det er ulike måter å løse dette på. Les mer om dette nedenfor.

Gjeldende regler og praksis for utbetaling av feriepenger

Etter ferieloven skal feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien starter, eller senest 1 uke før ferien starter. Deles ferien opp i flere perioder, skal feriepengene fordeles tilsvarende.  

I praksis er det få som følger ferielovens hovedregel når det gjelder utbetaling av feriepenger. I de fleste tilfeller utbetales hele feriepengebeløpet på en gang, som regel i juni.

Den ansatte har naturlig nok ikke krav på lønn under ferien, og formålet med feriepengene er å erstatte manglende lønnsinntekt under ferieavviklingen. Dersom feriepengene utbetales etter hovedregelen i ferieloven, vil den ansatte bli trukket i lønn for perioden ferien faktisk avvikles og den ansatte får utbetalt feriepenger i stedet for lønn.

Dersom de samlede feriepengene i stedet utbetales på en gang slik de fleste gjør i praksis, vil hele lønnstrekket for ferieperioden også bli gjennomført den måneden feriepengene utbetales. Siden hele lønnstrekket blir gjennomført samtidig med utbetalingen av feriepengene, skal den ansatte ikke trekkes i lønn når ferien faktisk avvikles.

Utfordringer i forbindelse med permittering

Det er noen praktiske utfordringer i forbindelse med utbetaling av feriepenger til ansatte som er helt eller delvis permitterte. De som er 100 % permitterte får ingen lønn fra arbeidsgiver, og de som er delvis permitterte, mottar redusert lønn. Dersom alle feriepengene skal utbetales samlet for eksempel i juni, vil arbeidsgiver ikke kunne gjennomføre fullt trekk for ferieperioden siden det vil være ingen eller redusert lønn å gjennomføre trekket i.

Arbeidsgiver har i praksis tre alternative måter å løse dette på.

  • Følge ferielovens hovedregel - Dersom ferielovens hovedregel følges, vil feriepengene utbetales når ferien faktisk avvikles, og lønnstrekket gjennomføres samtidig.
  • Gjennomføre trekket i feriepengene som utbetales – Et annet alternativ er å gjøre trekket i feriepengene som utbetales. Dette vil imidlertid i mange tilfeller medføre at den ansatte vil få svært lite til utbetaling.
  • Trekket utsettes til senere lønnsutbetalinger – Et tredje alternativ er at feriepengene utbetales samlet for eksempel i juni, men trekket gjennomføres i senere lønnsutbetalinger, når den ansatte er tilbake i arbeid igjen, eller i løpende lønnsutbetalinger for delvis permitterte. Dette vil imidlertid kunne være en stor ulempe for den ansatte som da enten vil få svært lite eller ingenting utbetalt når trekket skal gjennomføres.

 

 

Ikke full valgfrihet for arbeidsgiver

Dersom ferielovens hovedregel følges, vil arbeidsgiver ensidig kunne bestemme at feriepengene skal utbetales på denne måten. Vi anbefaler imidlertid å ha dialog med de ansatte dersom det er aktuelt å avvike fra vanlig rutine for utbetaling av feriepenger. Dette er kanskje det mest praktiske av de tre alternativene, både med tanke på oversikt for arbeidsgiver for gjennomført trekk, og at den ansatte får feriepenger til utbetaling når ferien faktisk avvikles.

Når det gjelder de to andre alternativene kan arbeidsgiver ikke ensidig beslutte å gjennomføre trekk på noen av disse måtene. Er et av disse alternativene aktuelle, må arbeidsgiver og den ansatte bli enige om dette i skriftlig avtale.

Dersom virksomheten er bundet av tariffavtale, må arbeidsgiver også undersøke om det ligger noen føringer eller begrensninger i avtalen når det gjelder utbetaling av feriepenger og gjennomføring av trekk.

Trekk for tidligere avviklet ferie

Dersom den ansatte har avviklet ferie tidligere i året uten å bli trukket i lønn, er det viktig å huske at det også skal gjennomføres trekk for disse dagene. Arbeidsgiver kan gjennomføre dette trekket i feriepengene.  

Meldeplikt til NAV for den ansatte

Permitterte ansatte har ikke rett til å motta dagpenger når de har ferie. Den ansatte må derfor huske på å melde fra til NAV når ferie avvikles.