article banner
Nyheter

Forenklet søknad om betalingsutsettelser for skatt og avgift

Regjeringen har fremmet forslag om en forenklet og mer fleksibel ordning for betalingsutsettelse for skatt og avgift for de som er rammet økonomisk av virusutbruddet. Ordningen kan også benyttes for merverdiavgift som forfaller 10. juni. Forslaget forventes vedtatt når Stortinget skal behandle saken mandag 8. juni.

 

Fristen for å betale merverdiavgift for første termin 2020 er utsatt til 10. juni, som er den samme datoen som merverdiavgift for andre termin forfaller. Forslaget om den forenklede søknadsordningen ble fremmet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, men behandlingen av saken i Stortinget er fremskyndet slik at næringsdrivende som skal betale merverdiavgift med frist 10. juni, kan søke om betalingsutsettelse.

 

Det er lagt opp til at den forenklede søknadsordningen skal gjelde frem til 31. desember 2020.

 

Ved betalingsutsettelser vil det påløpe forsinkelsesrente som i dag ligger på 9,5 prosent. Sammen med forslaget til forenklet ordning for betalingsutsettelse, legges det opp til å sette ned forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav til 6 prosent i perioden 10. juni til 31. desember 2020.

 

Skatteetaten vil om kort tid legge ut informasjon på sine hjemmesider om hvordan det kan søkes om betalingsutsettelse etter den nye ordningen.