article banner
Nyheter

Skatteetaten stopper ileggelse av tvangsmulkt inntil videre

I en pressemelding 25. mars varsler Skatteetaten at de midlertidig stopper bruk av tvangsmulkt på grunn av koronapandemien. Dette gjelder forsinket levering av a-meldinger, mva-oppgaver og skattemelding for personlig næringsdrivende og aksjeselskap.

Tvangsmulkt i a-ordningen

Skatteetaten stopper automatisk tvangsmulkt for alle arbeidsgivere og andre som leverer a-melding. I første omgang stoppes tvangsmulkt for a-melding med leveringsfrist 5. mars.

Selv om tvangsmulkt stoppes midlertidig, oppfordrer Skatteetaten arbeidsgivere til å gjøre det de kan for å levere korrekte a-meldinger innen fristen. Dette fordi opplysninger som rapporteres i a-meldingen om lønn, forskuddstrekk og opplysninger om arbeidsforhold, som for eksempel permittering og sluttdato på arbeidsforhold brukes blant annet i behandling av krav om sykepenger og dagpenger fra NAV.

De som ikke leverer a-melding innen fristen vil få et påminnelsesbrev når fristen er utløpt, selv om tvangsmulkten ikke blir igangsatt. Fristen for å rapportere a-melding vil fremdeles være den 5. hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

Tvangsmulkt for merverdiavgift

Skatteetaten vil ikke ilegge tvangsmulkt ved for sent levert mva-melding. Ordningen er midlertidig og gjelder for meldinger som har forfall fra mars og til og med 10. juni. Det betyr at det ikke ilegges tvangsmulkt ved for sen levering av 1. termin (frist 14. april) og 2. termin (frist 10. juni). 

Det skal heller ikke ilegges tvangsmulkt for de som leverer en gang i året, årstermin (frist 10. mars) og årsoppgave for primærnæring (frist 14. april).

Det oppfordres imidlertid til at virksomheter leverer mva-meldingen så snart de får anledning.

Tvangsmulkt for forsinket skattemelding for næringsdrivende

Ved for sent innlevert skattemelding for personlig næringsdrivende og aksjeselskap vil tvangsmulkt midlertidig stoppes. Innleveringsfristen er 31. mai.

Det understrekes imidlertid at det er viktig å få levert skattemeldingen slik at skatten blir riktig. Det er også mulig å søke om utsatt frist.