article banner
Nyheter

Stortinget enig om del 2 av krisepakken

Torsdag 19. mars ble flertallet på Stortinget enige om del 2 av krisepakken i forbindelse med Koronakrisen.

 

Forslag om å redusere arbeidsgiveravgiften med 4 %

Det foreslås å redusere arbeidsgiveravgiften med 4 prosent i to måneder.

 

Forslaget er ikke vedtatt enda, og det er usikkert om hvilken termin dette skal gjelde for, og tidspunkt for betalingsfrist. Skatteetaten skriver at arbeidsgivere ikke skal gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen, men inntil videre fortsette å rapportert etter vanlig satser. Har du allerede sendt a-melding for mars, skal du heller ikke gjøre noe med denne.

 

I Nord-Troms og Finnmark der de har 0-sats på arbeidsgiveravgiften, skal det kompenseres i en tilsvarende periode med 250 millioner kroner.

 

Andre forslag

 

  • NAV, kommuner og helsevesenet skal kompenseres økonomisk for ekstrakostnader som følge av pandemien.
  • Regjeringen skal komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av korona-pandemien så raskt som mulig.
  • Regjeringen skal komme tilbake med forslag som kan sikre reduserte takster på riksveiferger for en avgrenset periode.
  • Nettundervisning fra voksenopplæring, Universiteter, Høgskoler og fagskoler skal tilgjengelig gjøres.
  • Det etableres en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter med 300 millioner til kultursektoren og 600 millioner til idretten og frivilligheten.
  • Regjeringen bes sikre at forskyvning av inntekt, og dermed midlertidig inntektsøkning, som følge av de midlertidige korona-tiltakene ikke går til fradrag i bostøtten, og umiddelbart fremme eventuelle forslag som er nødvendig for å sikre dette. Bostøtte som er utbetalt i påvente av senere ytelse, må også avgrenses mot senere utbetalinger.

Regjeringen varsler at de vil komme med ytterligere økonomiske tiltak 27. mars.