article banner
Covid-19

Hvordan påvirker Covid-19 årets revisjon, og hvordan skal bedrifter best håndtere dette?

Hvordan påvirker Covid-19 årets revisjon, og hvordan skal bedrifter best håndtere dette?

Mange bedrifter er urolige for sin overlevelse med tanke på at inntektene har falt eller opphørt som følge av Koronaviruset. Samtidig er prosessen med årets regnskapsavslutning og revisjonsprosess godt i gang. Jan Møller er daglig leder i Grant Thornton Norge og varamedlem i Revisorforeningen og har jobbet med revisjon i 25 år. Han deler her av sine refleksjoner og spørsmål han har fanget opp hos sine kunder.

Når jeg snakker med kundene er deres første spørsmål ”Hva skal jeg gjøre nå?”. For noen handler det om å overleve på grunn av inntektsfall med påfølgende likviditetsutfordringer, mens for andre handler det om praktiske spørsmål i nær tid. Hvordan skal den årlige generalforsamlingen gjennomføres, hvilket ansvar har styret/ledelsen og hva skriver man i årsregnskapet om Covid-19? forteller Jan Møller.

Vi har her samlet noen vanlige spørsmål og svar. Ta gjerne kontakt med din revisor eller rådgiver om du har spesifikke spørsmål angående din virksomhet.

 

Må man nevne Covid-19 i årsregnskapet og årsberetningen?

 

Ja, jeg vil anbefale dere å nevne Covid-19 som en vesentlig hendelse etter regnskapsårets utgang. For de bedriftene hvor koronapandemien innebærer betydelig usikkerhet for bedriftens overlevelse på sikt, skal dette definitivt tas opp.

 

Skal man foreslå utbytte eller ikke?

Min oppfatning er at under rådende omstendigheter bør ledelsen nøye vurdere om de skal foreslå utbytte eller ikke. Dette er fordi det er mye usikkerhet akkurat nå og selskapet kan komme i en situasjon hvor disse pengene kan komme til å trenges i virksomheten fremover. Det kan tas utbytte noe senere i 2020 basert på årsregnskapet 2019.

 

Styret bør også hensynta om en utbytteutdeling vil kunne ha negativ signalverdi i en tid hvor hele samfunnet og næringslivet gjør store ofringer for at vi sammen skal klare de utfordringene som følger av Covid-19.

Naturligvis går det ikke å gi èn anbefaling til alle bedrifter, da det helt sikkert finnes bedrifter som kan foreslå utbytte i disse tider. Likevel er min oppfordring å vurdere med den største forsiktighet å foreslå utbytte.

 

Hvordan signerer vi årsregnskapet og revisorberetningen når det er restriksjoner rundt fysiske møter?

Det går helt fint å signere både årsregnskap og revisjonsberetning elektronisk. Det finnes flere løsninger for det i dag. Det forutsetter bare at alle som skal skrive under har noen form for e-legitimasjon.

 

Fungerer det å holde generalforsamlinger online, via for eksempel Microsoft Teams?

Det er av Næringsdepartemenet og Kommunaldepartementet foreslått midlertidige forskrifter om unntak fra regler om fysisk møte i styret, generalforsamling, årsmøte og bedriftsforsamling mv. Forslaget åpner for at slike møter ikke trenger å være fysiske, dvs at video- og telefonmøter er mulig.

Forslaget ble vedtatt 27. mars.

 

Får man gebyr av Skatteetaten eller Brønnøysundregistrene om skattemeldingen og årsregnskapet blir levert for sent?

Skatteetaten har uttalt at de – inntil videre - ikke vil gi tvangsmulkt ved for sen levering av skattemeldingen som har normal frist 31. mai. Vi venter på en mer håndfast uttalelse.

Vi har ikke hørt noe fra Brønnøysundregistrene enda og vi vil legge dette ut på våre hjemmesider så fort det kommer.

Ta kontakt med din revisor eller rådgiver om du har behov for hjelp eller råd i denne prosessen, eller finn din rådgiver her.

Daglig leder
Jan Møller Kontakt Jan