article banner
Grant Thornton Informerer 1/14

Grant Thornton Informerer 1/14

Leder

Den nye regjeringen har nå vært på plass noen
måneder, og vi begynner å se konkret hvilke
prioriteringer den har mot næringslivet. Ifølge
den nye næringsministeren, Monika Mæland, er
hovedoppgaven å trygge arbeidsplassene og skape
grobunn for nye. Regjeringen har lovet en ny
eierskapsmelding, og sier at statlig eierskap gradvis
skal reduseres «for å sikre maktspredning og styrke
det private eierskapet». Selskaper som er aktuelle for nedsalg er blant andre
SAS, Flytoget, Entra, Mesta, Cermaq, Telenor, Statoil, Yara og Kongsberg
Gruppen. For Entras del har denne prosessen allerede startet.


Prosessen med statlig nedsalg har mye med kompetent kapital og eierskap
og gjøre. For statlige virksomheter med forretningsmessige målsetninger
er kanskje børsnotering beste alternativ, mens det for de mange mindre,
voksende selskapene i landet er mer snakk om å få ny, risikovillig kapital inn
på eiersiden. Men kapital alene er ikke nok for å realisere verdiskapning, det
må kompetent eierskap til.


Undersøkelser viser at aktive eierfond (private equity) har en positiv virkning
på samfunnet. Virksomhetene de investerer i skaper nye arbeidsplasser
og gir høyere verdiskapning enn virksomheter med annen eierstruktur.
Grant Thornton gjennomfører hvert annet år globale undersøkelser for
å kartlegge Private Equity bransjens syn på fremtiden. Etter noen år med
vekslende optimisme, viser nå svarene at optimismen er større enn før.
Private Equity pekes av mange på som en eierform med stor betydning for
vårt lands evne til å bringe mindre oppstartsbedrifter videre fra såkornsfasen.
Kombinasjonen risikovillig kapital og kompetent eierskap er et godt alternativ
for mange virksomheter som vurderer å få inn nye eiere.


Grant Thornton vil i løpet av våren holde et seminar som tar for seg dette
– hvorfor bringe inn Private Equity på eiersiden, og hvordan håndtere
denne prosessen. Meld gjerne din interesse for deltakelse til meg allerede
nå, så blir du holdt løpende oppdatert med agenda og tidspunkt.

Velkommen!

Anders Gjære
Grant Thornton Consulting