article banner
Grant Thornton Informerer 1/21

Grant Thornton Informerer 1/21

Kan din virksomhet gå ut på dato?

Når vi handler matvarer sjekker vi alltid holdbarheten på matvarene før vi putter dem i handlevognen. Har du sjekket din egen virksomhets holdbarhetsdato eller dine leverandørers og kunders holdbarhetsdato? At virksomheten skal være holdbar, varig eller bærekraftig blir mer og mer
viktig og avgjørende for suksess.


Bærekraft har nok historisk vært knyttet til miljøvern og veldedighet, og mange virksomheter har hatt utfordringer med å knytte begrepet til
den aktiviteten de driver. Nå ser vi imidlertid en tydelig endring ved at man både nasjonalt og internasjonalt opplever et økt press fra forbrukere, ansatte i virksomheter og myndighetene mot en økonomi som også har fokus på flere parametere enn bare økonomisk resultat. Ikke minst har
lanseringen av FNs 17 bærekraftsmål bidratt til at det er betydelig enklere å knytte sine aktiviteter til et eller flere tydelig definerte bærekraftsmål.
Den tredelte bunnlinjen gir tydelig retning for hva en bærekraftig virksomhet skal ha fokus på. «People, Planet and Profit» – er et fokus hvor økonomisk
resultat bare er en del av målet ved å drive en virksomhet og ikke det eneste målet.


Dette fokuset bidrar til at beslutninger og handlinger drives i større grad av langsiktighet, varighet og ikke minst av et mer helthetlig tankesett.
Det oppsiktsvekkende er at undersøkelser viser at virksomheter som har fokus på «People, Planet and Profit» i gjennomsnitt har bedre økonomiske
resultater enn virksomheter som har et ensidig fokus på Profit. Å tenke bærekraftig og langsiktig er altså god butikk! Er du opptatt av at din virksomhet skal ha lang holdbarhet er det kanskje på tide og ta med
seg bærekraftsperspektivet inn på styrerommet når virksomhetens visjon, strategi og kultur skal evalueres og utvikles.

Bærekraft vil være et sentralt element for alle virksomheter fremover. Hvis du har lyst til å utforske hva bærekraft betyr for deg stiller vi gjerne opp som samtalepart.

God lesning!