article banner
Grant Thornton Informerer 1/22

Grant Thornton Informerer 1/22

Lene Halvorsen Lene Halvorsen

Kjære leser!


Både vi i Grant Thornton og alle næringsdrivende er nå inne i en hektisk periode med årsavslutning og innsending av skattemeldinger. Ved inngangen til et nytt år kommer det også både endringer og nyheter på skatte- og avgiftsområdet som vil påvirke virksomhetene. Flere av disse nyhetene vil du
kunne lese om i denne utgaven av Grant Thornton informerer.


Det har blant annet kommet nye og noe gunstigere regler for ansatteopsjoner i selskaper i oppstarts- og vekstfasen fra 2022. Mange
virksomheter har allerede opsjonsmuligheter for de ansatte, mens andre har kanskje ikke vurdert dette som en mulighet. Opsjoner for ansatte kan for eksempel være et middel for å knytte de ansatte sterkere til selskapet, men det er da også viktig å ha gode avtaler som regulerer eierskapet dersom den
ansatte en gang slutter i virksomheten. Enten man allerede har opsjoner eller ikke, kan det være lurt å se på hvordan skattereglene for dette er, og om dette kanskje er noe for din virksomhet.


Elbiler er blitt stadig mer populære, og mange velger også dette som firmabil. I den forbindelse er det viktig å være oppmerksom på at rabatten i
listepris er redusert fra 40 % til 20 %. For enkelte vil det da måtte vurderes hva som er mest lønnsomt av firmabil og privatbil. Ett eksempel på dette kan du lese mer om i denne utgaven.

Noe som er viktig og berører alle ansatte er pensjon, og nytt i år er at obligatorisk tjenestepensjon gjelder for alle ansatte fra første krone. Nytt i år er det også at skattesatsen, bl.a. av gevinst ved salg av aksjer og ved utdelinger av utbytte, er økt fra 31,68 % til 35,2 %. Også verdsettelsesrabatten ved formuesbeskatningen er redusert i 2022, noe som
gir et høyere formuesskattegrunnlag.

Årsoppgjøret kan være en gylden mulighet til å se nærmere på forhold som påvirker din virksomhet og hva slags tilpasninger man bør gjøre for å
optimalisere den.

Jeg håper artiklene er interessante og nyttige for leserne og ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønsker bistand.

God lesning!


Lene Halvorsen
Manager / Advokatfullmektig
Grant Thornton Norge