article banner
Grant Thornton Informerer 1/23

Grant Thornton Informerer 1/23

Lene Halvorsen Lene Halvorsen

Kjære leser!

Nå er årsoppgjørstiden godt i gang, og da er det ofte noen endringer fra fjoråret. Fra i år vil ny skattemelding være tilgjengelig for de fleste næringsdrivende, og for enkeltpersonforetak vil denne være obligatorisk. For de øvrige vil den først være obligatorisk først i 2023 ved innleveringen av skattemeldingen for 2022.


Den nye skattemeldingen innebærer flere endringer. Skattemeldingen vil sendes direkte fra regnskaps- eller årsoppgjørsprogram og vil være tettere integrert mot skatteetatens systemer og vil gi direkte tilbakemeldinger på kvalitet og innhold.
En ny valideringstjeneste skal gi umiddelbar tilbakemelding ved ulogiske tall og differanser i skattemeldingen slik at feil kan rettes før innsending. Det skal også være lagt opp til at man skal slippe å sende samme informasjon flere ganger.

I tillegg vil næringsoppgaver og vedleggsskjemaer, som de tidligere RF-skjemaene, bli historie og erstattes med næringsspesifikasjon og vedleggsskjemaer. De tidligere postene forsvinner også og erstattes med temaer.

Skatt og merverdiavgift er utrolig interessante og dynamiske fag hvor det jevnlig skjer endringer. 2023 er heller intet unntak og som i tidligere år har det kommet flere endringer fra årsskiftet som du kan lese mer om i denne utgaven av Grant
Thornton informerer. Blant annet har det kommet nye regler som gjør det enklere å utsette betaling av merverdiavgift på krav som gjelder omtvistede tilvirkningskontrakter, enten til kravet er avklart eller betalt. Dette medfører en stor likviditetsfordel ved at man ikke behøver å forskuttere innbetalingen av merverdiavgiften før kravet er avklart.

Du kan også lese om skatteutvalgets forslag til et nytt helhetlig skattesystem. Det er ikke foreslått vesentlige endringer i fritaksmetoden, men det er blant annet foreslått endringer i skattesatser på både utbytte, arbeidsinntekt, og formuesskatt, samt innføring av boligskatt. Så gjenstår det å se hva Stortinget ønsker å innføre av endringer på dette feltet.


God lesning!