article banner
Grant Thornton Informerer 2/20

Grant Thornton Informerer 2/20

Vi lever i en urolig tid og svært mange har fått livene sine
snudd opp ned i kjølvannet av koronapandemien som
traff oss plutselig. Mange virksomheter opplever alvorlige
økonomiske utfordringer og kjemper for å overleve. Flere
hundre tusen ansatte er permittert eller oppsagt. Selv
om samfunnet så smått har begynt å komme i gang
igjen, råder det fremdeles stor usikkerhet både for den
nærmeste fremtid og på lengre sikt.


Denne utgaven av bladet er også preget av dagens
situasjon. Myndighetene har som kjent kommet med
en rekke tiltak for å avhjelpe de alvorlige økonomiske
konsekvensene. Flere av disse kan du lese om her.
Det oppstår også en del praktiske problemstillinger
i forbindelse med de ulike tiltakene som er iverksatt,
hvordan skal for eksempel merverdiavgiften behandles
dersom leietaker ikke klarer å betale husleien, og hva skal
til for at det gis fradrag for tap på andre typer fordringer
som har oppstått? Reduksjon av lav mva-sats fra 12 % til
6 % skaper også noen praktiske utfordringer.


For mange handler det nå først og fremst om å få på
plass umiddelbare løsninger, men det kan også være
nyttig å løfte blikket og tenke over og planlegge fremtiden
i et litt lengre perspektiv, for eksempel overføring av
verdier til neste generasjon. I bladet finner du en god
artikkel om overføring av aksjer til nærstående.


Hjemmekontor har for mange blitt den nye normalen, med
de fordelene og ulempene dette medfører. Det er kanskje
mer stillesitting enn vanlig, i tillegg til mange fristelser i
kjøleskapet. Fortvil ikke, her får du gode tips til både enkle
hverdagsaktiviteter og sunn og frisk sommermat som er
bra for både kropp og sinn.


Vi får naturlig nok mange spørsmål relatert til den
spesielle situasjonen vi lever i. Kanskje du også trenger
noen å diskutere din egen eller din virksomhets situasjon
med, på kort eller lang sikt. Eller kanskje du ser at noe av
det som er omtalt i bladet er aktuelt for deg. Uansett er
det bare å ta kontakt med oss for en prat.

God lesning!

Heidi Sulusnes
Advokatfullmektig
Grant Thornton Norge