article banner
Grant Thornton Informerer 3/14

Grant Thornton Informerer 3/14

Leder

Vi håper alle våre lesere har nytt godt av en sjelden fin sommer her
hjemme. Nå er høsten over oss og med den kommer det erfaringsmessig
justeringer av rammebetingelsene for vårt næringsliv. Her kan nevnes
at fra og med 1. juli 2014 er kravet om originalbilag for reiseregninger
og utleggsoppstillinger i Skattebetalingsforskriften opphevet. Dette
tilrettelegger for elektronisk overføring av grunnlagsdata fra arbeidstaker
til arbeidsgiver og for videre elektronisk behandling hos arbeidsgiver.
Dette sammenholdt med tilretteleggelse for elektronisk behandling av
dokumentasjon etter a-opplysningsloven er antatt å medføre vesentlige
besparelser for næringslivet. Dere kan lese mer om temaet under overskriften
«Krav til originalbilag oppheves».

Den generelle skattesatsen i Norge er fra og med 2014 redusert fra 28 %
til 27 %. Det er forventet at skattetrykket i Norge skal reduseres ytterligere
de kommende årene. Dette blant annet ved sammenligning med
Sverige hvor den generelle skattesatsen for tiden er 22 % og det er fremmet
forslag om å redusere satsen til 16,5 %, da uten fradrag for renteutgifter
ved skatteberegningen. Vi ser med interesse frem mot Scheelutvalgets
rapport som forventes avlagt 2. desember.

Grant Thornton vokser og det er vi stolte over. Grant Thornton
Management Consultants AS har kjøpt alle utestående aksjer i selskapet
Regnskap & PC Kompetanse AS, med dette mer enn dobler vi antall
ansatte innen regnskap og rapporteringstjenester til 16 ansatte.

God lesning!

Frede Baumann
Partner
Grant Thornton Revisjon AS