article banner
Grant Thornton Informerer 3/17

Grant Thornton Informerer 3/17

Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning
 - et kunnskapshus i vekst.

 

Høsten nærmer seg og de fleste er kommet i gang etter en velfortjent sommerferie. Arbeidshverdagen har startet og da kan det være greit å huske på at arbeid er viktig for helsen. Det er særlig to ting vi mennesker har grunnleggende behov for på jobb – det å bli sett og det å gjøre nytte for oss. Med disse faktorene på plass, kan arbeid være en viktig kilde til mestring og god helse.


Denne utgaven tar for seg mange interessante temaer og nyheter som det er nyttig å få et innblikk i. Vi bistår gjerne ved spørsmål rundt de omtalte temaene eller andre spørsmål. Det er bare å ta kontakt!

 

Aksjesparekonto

Personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto. Innskudd på kontoen kan benyttes til å investere i børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefond. Gevinst ved salg av verdipapirer på kontoen skattlegges ikke i forbindelse med salget, men først når midlene tas ut av kontoen. Dette gjør det enklere og mer fleksibelt for småsparere å investere i aksjer og aksjefond.


Inntektsfradrag for investering i gründerskap

Personlige skatteytere som investerer direkte eller indirekte i aksjeselskap som er seks år eller yngre og under en viss størrelse får fradrag for opptil 500 000 kroner i årlige investeringer. Det er et vilkår at investor beholder aksjene i minst tre år for å få rett til fradraget.

Neste nummer kommer i desember, så jeg ønsker alle våre kunder og forbindelser en riktig god høst!


Lars Pløen

Partner Grant Thornton

Grant Thornton Informerer Nr 3/2017