article banner
Grant Thornton Informerer 4/15

Grant Thornton Informerer 4/15

Jan Møller Jan Møller

Leder

Før årets fremlegging av statsbudsjettet var det knyttet stor
spenning til forslaget om å endre selskapsskatten og utbyttebeskatningen.

De konkrete forslagene er at selskapsskatten og skatt på
alminnelig inntekt er foreslått redusert fra 27 til 25 prosent.
Det signaliseres at dette er et trinn mot en selskapsskatt på 22
prosent i 2018.


Det foreslås ingen dramatisk skjerpelse av den totale beskatningen
av overskudd og utbytte, men for opptjent egenkapital beskattet
i tidligere år foreligger det en ikke ubetydelig skjerpelse. Det kan
derfor lønne seg å ta tilleggs- eller ekstraordinært utbytte i 2015. Ta
kontakt med oss for en vurdering for ditt selskap!


Endringene i beskatningen av inntekt og utbytte var nok
ventet, men en større overraskelse var at regjeringen foreslår
at alle lån til aksjonærer skal regnes som utbytte. Aksjonærer
som låner penger av eget selskap må med andre ord betale
utbytteskatt på lånebeløpet oppgrosset med 1,15. Dette er en
situasjon som de aller fleste må styre unna!
Les mer om dette samt de viktigste skatteendringene i egen
artikkel.

Årsoppgjøret

Årsoppgjøret nærmer seg med stormskritt for de som har
avslutningsdato 31. desember. Årets siste dag er avslutningsdatoen
for de fleste norske selskap. Vi vil gjerne minne om at det for mange
er mulig å velge en annen regnskapsavslutningsdato. Ta kontakt med
din kontaktperson hos oss dersom ditt selskap ønsker å endre denne.
Årsoppgjøret er høysesong for regnskapsførere og revisorer.
For at årsoppgjøret skal gli best mulig for alle parter er god
kommunikasjon viktig.


Fristen for innsendelse av ligningspapirene er for de fleste
selskaper 31. mai 2016, men dersom for mange sikter seg inn
mot denne ene datoen og venter med å levere regnskapsmaterialet
til regnskapsfører og revisor, så kan det oppstå en situasjon
hvor de lovpålagte fristene vanskelig kan overholdes.

Vi oppfordrer derfor alle som har mulighet til det å være
klar med sitt årsregnskap i god tid innen de lovbestemte fristene.
Ta kontakt nå med din regnskapsfører/revisor hos oss og
legg en god plan for årsoppgjøret!

Jeg ønsker dere alle god lesning og en riktig god jul!

Jan Møller
Managing Partner
Grant Thornton