article banner
Skatt

Arveavgift – overføring før nyttår

Lars Pløen Lars Pløen

Sannsynligheten for gjeninnføring av arveavgift øker

Hvis den rødgrønne bølgen holder seg til valget i 2021 er det sannsynlig at arveavgift som bortfalt i 2014 gjeninnføres. 2020 kan derfor være det siste året uten arveavgift.

Etter Solberg-regjeringens valgseier i 2013 gikk det under 4 måneder før arveavgiften var forsvunnet. Gjeninnføring av arveavgift er symbolpolitikk og kan skje raskt etter valget i 2021.

Det er ikke bare finanskjendiser, som vi har sett i media, som tar grep. Vi ser flere av våre kunder som nå starter restrukturering og overføring til neste generasjon.

Det er mange ting som må vurderes i forbindelse med overføring til neste generasjon

Er det snakk om en virksomhet må det bl.a. vurderes om det er ønskelig at neste generasjon driver videre, om barna er egnet, fordeling mellom arvingene og om virksomheten er riktig strukturert eller om det er  behov for å fisjonere/fusjonere. Det kan være aktuelt å overføre deler av eierskapet og beholde kontrollen i en overgangsperiode, f.eks. ved innføring av A- og B-aksjer. 

Dersom det er snakk om overføring av eiendom må det vurderes om dokumentavgift kan unngås.

Vurderingene er mange, det er viktig å starte planleggingen i god tid, gjøre grundige vurderinger og ha god dialog med arvingene for å oppnå et lykkelig skifte.

 

Spar formuesskatt ved gave eller forskudd på arv før nyttår

Hvis du er i posisjon til å betale formuesskatt sparer du formuesskatt (0,85 %) på å gi gave eller forskudd på arv før årsskiftet, i stedet for å gjøre det rett etter. Det er ofte barn som er mottakere som ikke har så stor netto formuesverdi slik at de ikke betaler formuesskatt.

Vi har gode erfaringer med at en ekstern rådgiver deltar på planleggingen for å stille og besvare spørsmål, rådgi om juridiske konsekvenser ved ulike valg, og ikke minst sikre en hensiktsmessig gjennomføring.

Ta kontakt så kan vi være diskusjonspartner og rådgiver for en smidig overgang.