article banner
CSR-Dag i Grant Thornton

CSR-Dag i Grant Thornton

Torsdag 22.september ble den globale CSR-dagen i Grant Thornton avholdt. I Norge var det flere av våre medarbeidere som holdt et undervisningsopplegg knyttet til "Økonomi og karrierevalg" for 10.klassinger på Bjørnsletta skole i Oslo.

Vi i Grant Thonrton jobber for å bidra til et bærekraftig og nyskapende næringsliv, og det å veilede unge mennesker til å ta gode karriere- og økonomivalg, synes vi er en utfordrende og givende oppgave.

Vi ser fram mot flere spennende oppdrag sammen med vår samarbeidspartner Ungt Entreprenørskap.

rich text with image