article banner
Enkel og smidig kundeoppstart

Enkel og smidig kundeoppstart

I tillegg til å være en foretrukket rådgiver for våre kunder, har Grant Thornton en målsetting om å bidra til forenkling og effektivisering. Derfor har vi sammen med Signant skapt en løsning som forenkler kundeoppstarten hos oss.

Hvitvaskingsloven stiller omfattende krav til selskaper om kundekontroll for både nye og eksisterende kunder, herunder legitimering. Denne legitimeringsprosessen tar ofte tid, da kravene til hva som er godkjent legitimasjon er strenge. Kravene innebærer at man må oppsøke en notarius publicus for å få en bekreftet kopi av sin legitimasjon eller legitimere seg fysiskt hos oss.

Dette er både tid- og ressurskrevende for kundene våre, og Grant Thornton har derfor lenge sett etter løsninger på denne utfordringen.

Ny løsning i samarbeid med Signant
- Når vi hørte at Signant med sin løsning kan legitimere personer i Norge, Sverige og Danmark gjennom for eksempel BankID, så var dette svært interessant for oss, sier daglig leder i Grant Thornton, Jan Møller.


Legitimering på våre nettsider
Løsningen innebærer at enkeltpersonene som må legitimere seg ved opprettelse av nytt kundeforhold eller ved endringer i et eksisterende forhold, nå slipper å trappe opp i Grant Thorntons lokaler eller en annen godkjent institusjon for å be om en bekreftet kopi av legitimasjonen. Nå kan dette gjøres på våre internettsider. Dette sparer tid, ressurser og ikke minst ergelse hos nye kunder.


- For oss innebærer dette en enda mer positiv start på et kundeforhold gjennom at kunden slipper å bruke så mye tid på legitimasjonsprosessen, forteller Møller.

Gå til vår legitimeringsløsning