article banner
Frister for registrering i Foretaksregisteret

Frister for registrering i Foretaksregisteret

Jan Møller Jan Møller

Ønsker du å gjennomføre reorganiseringer eller kapitalnedsettelse i løpet av 2016? Da er de understående fristene for registrering av meldinger i Foretaksregisteret viktige.

Brønnøysundregistrene publiserte nylig fristene for å få gjennomført fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling innen årsskiftet.

Elektroniske meldinger
Elektronisk innsendte meldinger har kortest saksbehandlingstid og vi anbefaler bruk av disse. De fleste meldinger kan sendes inn elektronisk via Altinn. Dette gjelder også meldinger om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse og avvikling.

  • Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober.
  • Gjennomføringsmelding og andre meldinger som er innsendt elektronisk etter 10. desember kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året, opplyser Foretaksregisteret.

Meldinger på papir

  • Meldinger om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling som er sendt inn på papir må være mottatt innen 1. oktober.
  • Gjennomføringsmelding og andre meldinger på papirskjema må være innsendt innen 30. november.