article banner
Ny omsetningsoppgave fra 2017

Ny omsetningsoppgave fra 2017

Lars Pløen Lars Pløen

Ny omsetningsoppgave fra 2017 – mva-melding

Dagens omsetningsoppgave erstattes av skattemelding for merverdiavgift fra 2017. Den nye mva-meldingen får 19 poster, noen av dem er nye og noen av dem er endret fra dagens oppgave.

Den viktigste endringen er at merverdiavgift ved innførsel av varer skal rapporteres i den nye meldingen. Merverdiavgiften skal ikke lenger oppgis på tolldeklarasjonen og betales til Tolletaten, men gjøres opp ved terminforfall sammen med den innenlandske merverdiavgiften. Alle varer skal likevel fortsatt rapporteres, fremlegges og deklareres til tollmyndighetene som i dag.

Den nye ordningen innebærer en likviditetsmessig fordel for merverdiavgiftspliktige næringsdrivende, ettersom de slipper å innbetale merverdiavgiften ved innførselen av varer. Ordningen med tollkreditt vil falle bort, bortsett fra for de virksomheter som innfører toll- og særavgiftsbelagte varer.

Den nye meldingen skal benyttes for alle transaksjoner som skjer fra 1. januar 2017. Det er behov for å tilpasse regnskapet og bokføringen før årsskifte til de nye postene i oppgaven, også for virksomheter som ikke importerer varer.

Erfaring viser at det er mye lettere å foreta de nødvendige tilpasningene i systemene etc. i forkant snarere enn å korrigere feil etterpå. Vi anbefaler derfor alle å starte planleggingen av de nødvendige endringer i ERP systemer og mva-koder.

Vi hjelper deg gjerne med å komme i gang. Det er bare å ta kontakt med ditt regnskaps- eller revisjonsteam hos oss dersom du ønsker bistand eller har spørsmål.