article banner
Skatt

Regjeringen snur – endringer i skattereglene om naturalytelser

Fra 1. januar i år ble det innført nye skatteregler om naturalytelser. Reglene har blitt møtt med massiv motstand fra flere hold. I dag kunngjorde finansministeren på en pressekonferanse at reglene endres.  

 

Endringene gjelder følgende:

 

  • Vilkåret om at skattefri personalrabatt maksimalt kan utgjøre 50 % fjernes. Det kan etter de nye reglene gis rabatt på 100 % for varer med verdi inntil kr 8000, 50 % rabatt på varer inntil 16 000 kroner eller 25 % rabatt på varer inntil 32 000 kroner.
  • Den øvre grensen for verdien av skattefri personalrabatt økes fra 7000 til 8000 kroner.
  • Beløpsgrensen for skattefrie gaver økes fra 1000 kroner til 2000 kroner.
  • For fribilletter i transportnæringen utsetter regjeringen iverksettelsen av de nye reglene til 1. juli 2019. Hensikten er at transportselskapene skal få tid til å utforme nye billettordninger.