article banner
Revidert nasjonalbudsjett

Revidert nasjonalbudsjett

Lars Pløen Lars Pløen

Revidert nasjonalbudsjett for 2017 – nye skatteinsentiver for investeringer i gründerbedrifter

I revidert nasjonalbudsjett for 2017 foreslås en skatteinsentivordning for langsiktige investeringer i gründerbedrifter. Det foreslår at personlige skatteytere som investerer direkte eller indirekte i aksjeselskap som er seks år eller yngre og under en viss størrelse får fradrag for opptil 500 000 kroner i årlige investeringer. Det er et vilkår at investor beholder aksjene i minst tre år for å få rett til fradraget.

Minste investeringsbeløp er 30 000 kroner. Selskap må ha færre enn 25 ansatte (årsverk), og verken driftsinntekter eller balansesum kan overstiger 40 mill. kroner.

For å motvirke skattetilpasning blir det stilt krav om et årlig lønnsgrunnlag på minst 400 000 kroner i selskapet, og selskap må dessuten hovedsakelig drive aktivitet som ikke er passiv kapitalforvalting. Et selskap kan ta imot inntil 1,5 mill. kroner i investeringer årlig gjennom ordningen.

Ordningen foreslås å gjelde fra og med 1. juli 2017