article banner
Skatt

Regjeringspartiene og KrF har blitt enige om statsbudsjettet for 2019

Mer skatt på diett ved utenlandsreiser

Budsjettavtalen ble fremlagt 20. november. Her er en oversikt over hvilke endringer regjeringen og KrF har blitt enige om når det gjelder skatter og avgifter, sammenlignet med forslagene regjeringen la frem i statsbudsjettet i oktober.

-          Det skal gjelde samme satser for skattefri kostgodtgjørelse på tjenestereiser og pendleropphold i inn- og utland. Etter dagens regler er skattefri kostgodtgjørelse ved overnatting innenlands kr 569, mens statens satser i sin helhet er skattefrie ved reiser i utlandet. Disse varierer fra land til land. Fra 2019 vil den skattefrie satsen ved overnatting i utlandet være den samme som innenlandssatsen, kr 569. For de som i 2019 får diett dekket etter statens satser, vil den delen av diettsatsen som overstiger kr 569 bli skattepliktig. 

-          Økt trinnskatt i trinn 4 ved at innslagspunktet reduseres med kr 28 500 kroner til kr 964 800

-          Skattefradragsbeløpet for gaver til frivillige organisasjoner økes fra kr 40 000 til kr 50 000

-          Grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift økes fra kr 70 000 til kr 80 000 pr ansatt og fra kr 700 000 til kr 800 000 pr organisasjon

-          Den momsfrie grensen på kr 350 ved innførsel av varer fjernes, men dette skal gjelde først fra 1.1.2020