article banner
Statsbudsjettet 2022

Selskapsbeskatning

Lars Pløen Lars Pløen

Selskapsbeskatning

Vannkraft - grunnrenteskatt

Det foreslås at en beregnet selskapsskatt kan trekkes fra i grunnlaget for grunnrenteskatt for vannkraft og at grunnrenteskattesatsen teknisk oppjusteres fra 37 % til 47,4 %. Dermed videreføres dagens effektive marginalskatt på 59 %. En annen justering som gjøres er at negativt grunnlag for grunnrenteskatt fra før 2007 nedjusteres ved å multipliseres med 0,78 fordi det nå vil fradragsføres mot en høyere grunnrenteskattesats.

Avgift på landbasert vindkraft

Det foreslås en avgift på 1 øre per produsert kWh for konsesjonspliktige landbaserte vindkraftverk og den skal pålegges innehavere av konsesjon for vindkraftverk (konsesjonær). 

Konsernbidrag til utenlandsk datterselskap

Forslaget innebærer at et morselskap som er skattemessig hjemmehørende i Norge kan kreve fradrag for konsernbidrag til dekning av et «endelig underskudd» i et datterselskap i utlandet.

Beskatning av leie til eie-modeller

Det er kommet flere ordningen – leie til eie-modell - som kan gjøre det enklere for blant annet førstegangskjøpere å komme inn på boligmarkedet.

Det foreslås at utleie av boenheter innenfor leie til eie-modellen skal likestilles med utleie fra en personlig andelshaver. Leieinntekter knyttet til boenheter utleid fra yrkesutøveren vil dermed inngå i vurderingen av om 85 %-kravet er oppfylt. Videre foreslås at utleie fra visse juridiske personer kan likestilles med utleie fra personlige andelshaver. Leieperioden kan ikke vare lenger enn fem år og summen av alle leieinntekter knyttet til leie til eie-modellen ikke kan overstige 30 % av borettslagets samlede leieinntekter.