I februar 2020 ble vi introdusert for Grant Thornton Norge og deres forretningskultur, ORK. Dette er en kultur med mange gode kvaliteter og verdier, hvor de fokuserer på omtenksomhet, relasjonsbygging og kunnskapsdeling. Det er verdier vi verdsetter og relaterer til. Vi studerer en master i kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet på Universitetet i Oslo. Derfor opplever vi forretningskulturen som relevant og interessant i forhold til vår studieretning, og ikke minst vårt ønske om tema for masteroppgaven vi skal levere våren 2021. På bakgrunn av dette ble vi satt i kontakt med Frode og Madeleine, hvor vi fikk muligheten til å skrive masteroppgaven vår basert på kunnskapsdelingen hos Grant Thornton. Vi benyttet også dette samarbeidet til å spørre om mulighet for at vi kunne gjennomføre praksisperioden vår hos de. Dette var gjennomførbart, noe vi er utrolig takknemlig for nå.

I disse fem ukene har vi blitt kjent med hvordan de ansatte i Grant Thornton arbeider i hverdagen, samtidig som vi har blitt kjent med veldig mange hyggelige og kompetente mennesker. Vi har blitt tatt godt imot både i sosiale settinger som minigolf og quiz. Men også i det faglige miljøet med nysgjerrighet og interesse fra alle ansatte.

Vi har hatt en fantastisk fin og lærerik praksisperiode. I hovedsak har vi hatt Frode som veileder, men har også jobbet tett med Madeleine, Niklas og Josh. De har tatt oss imot med åpne armer, stor interesse og nysgjerrighet. Noe som har ført til at vi har følt oss velkommen og verdsatt. Det har vært veldig morsomt å jobbe i et miljø hvor vi opplever de ansatte som engasjerte og at de brenner for de samme interesseområdene som oss. Dette har bidratt til at arbeidet vi har gjort her har vært svært utviklende og inspirerende. Perioden har gitt oss mulighet til å arbeide praktisk med teorier og kunnskap vi sitter igjen med etter snart fem år på Universitetet i Oslo. Dette er erfaringer vi kommer til å ha stor bruk for ved senere anledninger.

Da vi kom hit første uken var det onboardingsuke for nyansatte som vi også ble inkludert i. Dette var en fin start hvor vi ble enda bedre kjent med Grant Thornton og deres ansatte. Noe som førte til et videre arbeid for oss, hvor vi skulle optimalisere denne prosessen. Dette resulterte i at vi fikk muligheten til å bidra med å skape en ny onboarding tjeneste for Grant Thornton Norge. Videre har vi jobbet med å utvikle rekrutteringsprosessen til Grant Thornton Norge og vært med å utvikle en rekrutteringsmodell. Disse utfordringene har gitt oss nye erfaringer som vi har lært masse av og dette har uten tvil gitt mersmak.

Tusen takk for denne gang! Disse ukene har vært over all forventing.

Nå er vi klare for en ny tid med fokus på masteroppgaven vår, og vi er veldig glade for at samarbeidet vårt ikke ender her.

Amalie og Lise