Det går mot slutten av vår praksisperiode hos Grant Thornton. Vi går vårt første år på master i kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet ved UiO og er utplassert på avdelingen People & Culture her i Grant Thornton. Her merket vi tidlig fordelen ved å kunne anvende teoretisk kunnskap i praksis. 

Første dagen på kontoret ble vi godt mottatt av Madeleine som er vår praksisveileder. Madeleine, Elena og Niklas, som alle er ansatt i avdelingen, presenterte kjerneverdiene ORK, som vi ser er gjennomgående på alle nivåer i Grant Thornton. Det har vært spennende og lærerikt å se hvordan disse verdiene former kulturen på arbeidsplassen og er med på å skape et trygt og åpent miljø for læring både innenfor og på tvers av avdelingene. 

rich text with image

Vi ble tillagt ansvar allerede første uken, noe som har vært med på å utfordre oss til å virkelig bruke den kunnskapen vi har fra skolebenken. Vi synes det har vært gøy å utforske ulike måter å anvende teori i praksis, og har kjent på mestringsfølelse mens vi har jobbet med oppgavene vi har fått tildelt. Mye av grunnen til dette har nok vært god oppfølging, trygge rammer og gjennomgående lav terskel for å spørre om hjelp. Vi har fått prøve oss på flere av arbeidsoppgavene de har i People & Culture avdelingen. Blant annet har vi jobbet aktivt med kunnskapsutvikling innad i Grant Thornton i forbindelse med opprettelsen av faggrupper. Vi har også sett på offboarding og hvordan det gjøres best mulig. Dette har vært veldig spennende da det er noe ingen av oss hadde nok kunnskap om fra før. Madeleine og Elena har også gitt oss mulighet til å være med på andre arbeidsoppgaver som rekruttering av nyansatte, kurs i coaching og diskusjoner om andre ting som dukker opp i P&C tjenesten. 

Tiden hos Grant Thornton har vært utrolig lærerik og vi setter veldig pris på at vi fikk ha praksisperioden vår her. Vi må takke Grant Thornton og spesielt Madeleine, Elena og Niklas på People & Culture for erfaringen og kunnskapen vi har fått under disse fem ukene.