Våren 2021 har vi hatt gleden av 5 ukers digital praksisperiode hos Grant Thornton Norge. Den første dagen fikk vi en hyggelig velkomst av sprudlende Katja i resepsjonen. Vi fikk tildelt egen plass i kontorlandskapet, og ble overrasket med en velkomstgave med ulike “necessities” som håndsprit, notatblokk og vannflaske. Vi ble godt ivaretatt av Madeleine og Frode, som viste engasjement og interesse for våre syn, tolkninger og erfaringer fra første dag, noe som bidro til lærerike samtaler.

Med innskjerpede retningslinjer for Covid-19 ble praksisperioden flyttet over på digitale plattformer. Som resten av Norge møtte vi utfordringer med hjemmekontor, spesielt ved at vi mistet tilgang til de mellommenneskelige relasjonene og den uformelle læringen som skjer på en arbeidsplass. Dette ble kompensert ved daglige teams-møter med Madeleine og Frode. Vi har fått være med på ulike teammøter der også Niklas har deltatt, samt andre digitale møter. Spesielt satte vi pris på å få delta på markeringen i anledning Kvinnedagen 8.mars, der en av partnerne i Grant Thornton Norge delte sin personlige historie om hvordan kombinere karriere og familieliv. Grant Thornton jobber blant annet mot bærekraftsmålet gender equality som handler om å oppnå likestilling mellom kjønnene og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet. Vi fikk også møte Josh Stinton, en av samarbeidspartnerne til Grant Thornton Norge. Det var fascinerende å høre han fortelle om hvordan han driver veldedighetsarbeid og setter fokus på bærekraft gjennom oppmerksomhetsskapende ekspedisjoner og eventyr.

Som masterstudenter i kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet ved UiO, var det spennende å få et innblikk i hvordan teori møter praksis. Spesielt spennende var det å få innblikk i lederstilen de praktiserer i Grant Thornton, en transformerende lederstil med fokus på coaching og det å støtte medarbeiderne. Forretningskulturen til Grant Thornton Norge er ORK; alle som jobber der skal være en omtenksom og relasjonsbyggende kunnskapsdeler. Dette har vi erfart gjennom å bli møtt med hjelpsomhet og interesse. Vi har hele tiden fått relevante arbeidsoppgaver, og ny kunnskap knyttet opp mot rekruttering, onboarding, tilbakemeldingskultur og upskilling. Vi opplevde høy grad av involvering, med gode og konstruktive tilbakemeldinger underveis.

Samarbeidet mellom oss to studenter har fungert veldig bra, og det har vært fint å være to som kan reflektere sammen. Når vi har satt i gang med en arbeidsoppgave har vi gjort research og diskutert oss imellom, og så stilt spørsmål og fått bekreftelse fra Frode eller Madeleine på at vi har forstått oppgaven og er på rett vei. Vi har fått påfyll av lærestoff underveis i form av nettressurser og presentasjoner, i tillegg til oppfølgingsmøter. Vi har hatt godt læringsutbytte av reelle arbeidsoppgaver og kunnskapspåfyll fra praksisstedet, i kombinasjon med faglig innhold i ukentlige seminarer ved UiO. Disse ukene har vært svært lærerike for oss, og fem uker har gått altfor raskt. Vi setter pris på alle som har involvert seg slik at vi fikk en god praksisperiode.

Tusen takk for oss!

Marte Ulrikke og Heidi