article banner
Blogg

Optimist - Vi vet det går bra til sist!

rich text with image

Er dere sikker på at dere har gjort det riktige? Ble Helseminister Bent Høie spurt av en journalist, Høie responderte umiddelbart – Nei, det kan vi ikke være sikre på, men vi har gjort våre beslutninger basert på den kunnskap og innsikt vi har kunnet skaffe oss.

«Reglene er ikke tilpasset utfordringen vi står ovenfor» sa Statsminister Erna Solberg når hun skulle kommentere hvorfor regjeringen skulle få utvidede fullmakter til å ta raske beslutninger uten at de måtte gjennom stortinget før de kunne iverksettes. Man trenger en mindre byråkratisk behandling for å møte utfordringene.

Vi står ovenfor en situasjon som kan beskrives som volatil(V) å endre seg raskt, hvor usikkerheten(U) er stor, og hvor bildet er komplekst(C - complex) og tvetydig (A - ambigius) – En VUCA situasjon som ofte er benyttet til å beskrive omstendighetene og utfordringene som militær aktivitet opplevde etter den kalde krigen og hvor «fiendebildet endret seg dramatisk».

Det er en kjensgjerning at tradisjonelle strukturer, systemer, hierarkier og oppfatninger ikke er godt tilpasset for å kunne møte en VUCA verden, i dette tilfellet Koronakrisen. Da er det veldig tillitsvekkende å høre uttalelsen fra våre ledere, representert ved Solberg og Høie, som tyder på at man har forstått at man må basere seg på åpenhet, tillit og samarbeid for å løse en svært uoversiktlig og vanskelig situasjon.

En definisjon på krise er - en større uheldig hendelse som bringer med seg problemer som ikke kan løses gjennom ordinær organisering og handlekraft. Da er det veldig betryggende at vi har ledere og politikere som forstår dette!

Det kommer til å gå over!

En hendelse(krise) vil alltid være mulig å legge bak seg – muligheten for at vi akkurat i Norge skal kunne takle koronakrisen på aller beste måte må vi aldri tvile på. Det er en rekke forutsetninger vi har som mange andre kan misunne oss;

  • Vi har et av verdens beste helsevesen som tar vare på ALLE
  • Vi har et velferdssamfunn med verdens beste økonomi som gjør at vi kan HJELPE mennesker, virksomheter og organisasjoner
  • Vi har et samlet politisk miljø som setter til side prestisje og SAMARBEIDER om å få til så gode og balanserte løsninger som mulig
  • Vi har politikere og ledere som forstår at kriser og utfordringer bare kan løses med å tenke nytt og ikke låse seg i tradisjonelle tankesett og systemer.
  • Vi har et utrolig sterkt våpen mot alle trusler – dugnadsånd - vi står sammen og hjelper hverandre når det trengs
  • Og ikke minst vi lever i det landet i verden hvor vi har mest tillit til hverandre og til våre politikere og myndigheter – dette er ekstremt viktig i krisesituasjon hvor vi må stole på at våre leder gjør valg for oss som er til det beste for oss alle.

Alt dette gjør at jeg er overbevist om at vi trygt kan ta til oss budskapet fra Jahn Teigen – OPTIMIST – JEG VET DET GÅR BRA TIL SIST!