article banner
Nyheter

Ny krisepakke til bedriftene

I en pressemelding i dag foreslår regjeringen en ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene.

Ordningen skal være enkel både å benytte og administrere, og utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto. Kompensasjonsbeløpet skal dekke uunngåelige kostnader, som for eksempel husleie og forsikringer.

Pengene skal bli utbetalt som en kontantstøtte, og komme næringslivet til gode så fort som mulig.

Den enkelte bedrift må selv søke om støtte, og vil stå ansvarlig for at opplysningene er korrekte og for ikke å misbruke ordningen. Det må også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen.

Kompensasjonen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget.

Det arbeides sammen med Finans Norge med en løsning der bedriftene søker støtte gjennom en sentral digital portal. Behandlingen av søknadene skal i stor grad være automatisert og basert på tilgjengelige registerdata. Det vil bidra til at ordningen kan iverksettes raskt og at pengene blir utbetalt så snart som mulig.

Regjeringen vil komme tilbake med detaljene om en uke. Målet er at løsningen skal være operativ så snart som mulig. Den midlertidige ordningen skal være målrettet og få virkning raskt, samtidig skal den favne bredt.

­Hele pressemeldingen kan du lese her.