article banner

Samfunnsansvar

Vi bidrar til et sunt og verdiskapende næringsliv

Vår forretningsidé er å være en ledende rådgiver for dynamiske selskaper. Med det bidrar vi til å fremme et verdiskapende og sunt næringsliv.  

Merkevareløftet vårt er å realisere potensialet for vekst hos våre kunder, våre medarbeidere og for samfunnet.  Det å bidra til et sunt, solid og bærekraftig næringsliv definerer både vår rolle i samfunnet, vårt samfunnsansvar – og er årsaken til at vi eksisterer som selskap.

Grant Thornton Norge er en selvstendig og uavhengig medlemsbedrift i Grant Thornton International Ltd. Vårt arbeid med samfunnsansvar refererer til medlemsorganisasjonen i Norge.

Daglig leder

Jan Møller

rich text with image

Partnerskap med Ungt Entreprenørskap

Flere gründere, økt innovasjon og ny teknologi er en forutsetning for vår fremtidige velferd og verdiskaping. Grant Thornton Norge ønsker å bidra til et godt og sunt næringsliv i dag og for fremtiden. Vi har derfor inngått et samarbeid med organisasjonen Ungt Entreprenørskap.

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. 

I samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører, er Ungt Entreprenørskaps formål å:

  • Utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv
  • Gi barn og unge forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet
  • Fremme barn og unges samarbeidsevne og ansvarsbevissthet
  • Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet
  • Styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene
  • Stimulere til samarbeid over landegrensene
  • Inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng

Grant Thorntons merkevareløfte er nettopp å realisere potensialet for vekst i mennesker, samfunn og bedrifter. Dette sammenfaller godt med vårt partnerskap med Ungt Entreprenørskap. Kompetanseoverføring er viktig for å realisere vekst og vårt mål er at partnerskapet på sikt skal bidra til å skape verdier for både den enkelte, for samfunnet og for nye bedrifter.

rich text with image

Ansvarlig arbeidsgiver

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. De skal ha et trygt og sunt arbeidsmiljø, både i egne kontorer, og i de miljøene hvor våre medarbeidere utfører oppgaver. Vi skal være en arbeidsplass som er preget av likeverd, mangfold og respekt for den enkelte medarbeider.

rich text with image

Miljøansvar

Grant Thornton vil bidra til å beskytte miljøet for nåværende og fremtidige generasjoner. Vi prioriterer miljøvennlig drift og aktiviteter gjennom bruk av riktige produkter og tjenester i samsvar med lover og forskrifter, og gjennom å stille krav til våre leverandører.