Vet dine medarbeidere at du setter pris på dem og hvorfor? Takker de deg for konstruktiv kritikk i stedet for å gå i forsvar?

Da er du sannsynligvis så heldig å være medlem av en sunn og utviklende tilbakemeldingskultur.

Så hva kjennetegner en tilbakemeldingskultur? For å kunne gi og ta tilbakemeldinger uten frykt for eventuelle konsekvenser, må det være takhøyde for å stille kritiske spørsmål og rom for ulike syn. En viktig faktor er psykologisk trygghet. Dette innebærer at det eksisterer en gjensidig tillit i teamet, der de ansatte tør være seg selv uten å bekymre seg for å bli dømt av sin leder eller kollegaer. Teammedlemmene opplever at de blir respektert for den de er og at de vil hverandre vel. Tenk deg at du tryner skikkelig på glatta. Er du omgitt av folk du ikke kjenner, så spretter du opp og halter skamfull av sted så raskt du klarer. Skjer det samme når du er omgitt av folk du føler deg trygg sammen med, er det mye lettere å ta imot en hjelpende hånd og trøstende ord (etter at alle har ledd ferdig). I et team som er trygge på hverandre vil det være større toleranse for å innrømme feil, si at man er uenig, og be om hjelp. Dette hindrer at feil oppstår og vedvarer fordi ingen tør å si fra, og legger til rette for læring og utvikling.

Ledere bør være rollemodeller og tørre vise seg som feilbarlig. Ved å innrømme feil og beklage ubetenksom atferd, senkes terskelen også for andre til å være ærlige og vise seg sårbar. Ved å skape et klima preget av åpenhet, der man løser problemer i fellesskap og er nysgjerrige på hverandre, legger man til rette for at de ansatte kan komme i flyt. Det er når vi er i flytsonen at vi er mest mottakelige for tilbakemelding, samtidig som konstruktive tilbakemeldinger er en viktig faktor for å komme i flyt. Når vi beveger oss ut av komfortsonen og inn i flytsonen er mestring og utfordringer i balanse. Vi blir så engasjert og fordypet i arbeidet vårt at vi glemmer tid og sted, noe som påvirker våre prestasjoner positivt. Gode tilbakemeldinger handler om å ha fokus på prestasjon i stedet for resultat. Ros og bedømmelse er ikke det samme som tilbakemelding, og de to førstnevnte fører ikke nødvendigvis til refleksjon eller utvikling hos den som blir vurdert, snarere tvert imot.

Ta dine medarbeidere på fersken i å prestere bra, og del din reaksjon. Vær nysgjerrig på dine medarbeidere, still spørsmål og bidra til felles problemløsning der det finnes utviklings potensiale. Vær også den som aktivt ber om tilbakemeldinger, og inkluder dine medarbeidere i din utvikling. Et trygt og utviklende arbeidsmiljø fremmer trivsel, og vil påvirke medarbeidernes lojalitet og ønske om å forbli i virksomheten. En lærende organisasjon bruker tilbakemeldinger for å utvikle og forbedre praksis. Medarbeidere som føler seg sett og verdsatt vil prestere bedre, noe som vil komme kundene til gode. En trygg tilbakemeldingskultur hindrer derfor turnover, fører til økt kundetilfredshet og utvikler hele organisasjonen.

Ta kontakt med oss om du ønsker hjelp med å bygge en god tilbakemeldingskultur i din bedrift.