article banner
Blogg

Det ultimate team

rich text with image

Det ultimate team - finnes det?

I disse dager gjennomføres to av verdens største og tøffeste langdistanseløp for trekkhunder: Iditarod i Alaska og Finnmarksløpet. Jeg følger, som mange andre, både spent og fasinert med på utviklingen i løpene. En ting er utviklingene hundespannene imellom, men det som engasjerer meg mest er hvordan man oppnår det beste samspillet mellom hundene og hvordan hundekjøreren klarer å få det beste ut av spannet.

Ulike egenskaper

Hvert spann inneholder hunder med ulike personligheter og ferdigheter; noen er raske og urolige, noen utholdende, noen er gode under vanskelige værforhold - stifinner, noen er trygge og rolige, noen er tydelige ledere og noen lar seg enkelt lede. Hundekjøreren må kjenne sine hunder så godt at hundene plasseres i spannet hvor de tjener felleskapet best. I tillegg vil det være behov for ulike egenskaper i ulike deler av et langdistanseløp slik at alles kvaliteter vil kunne komme til nytte. I lette og raske forhold vil den raske og urolige ha sin spisskompetanse – i tunge og vanskelige forhold kommer den utholdende til sin rett.

rich text with image

Omsorg, trygghet og tillit

En grunnleggende egenskap for en hundekjører er å kunne vise omsorg og interesse for hundene i spannet. Ved å bygge opp en tett og nær relasjon med hundene bygges en tillit som blir helt avgjørende i krevende situasjoner. Hundekjører og hund må ha tillit til hverandre og oppleve en sterk avhengighet av hverandre – det er et samspill hvor partene er trygge på hverandre og vet hvor de har hverandre. Det å sette hundene i første rekke og dekke deres behov før sine egne er en definitiv nødvendighet og suksessfaktor. De som klarer å få hele spannet helt frem til avslutningen på løpet i god form har mye større mulighet for å lykkes.

«Sigrid Ekran uttale etter seier i Finnmarksløpets 1000 km (som var VM dette året) – Dette er et VM i hundehold og den som tar best vare på hundene før, underveis og etter løpet vinner»

Motivasjon

Vi mennesker kan motiveres av å oppnå et eller annet resultat for oss selv eller vårt team. Hundene i spannet har ikke noe forhold til det endelige resultat. De må like det de holder på med å føle at de har det bra og trives underveis på langdistanseløp. Annerkjennelse fra hundekjører og godt stell er viktige parameter for at en trekkhund skal kunne yte optimalt. Å bruke kjeft og «pisk» vil kun oppnå en kortvarig fremdriftseffekt i et spann. Resultatet kan bli at spannet i ettertid streiker og legger seg ned, som følge av at de følere seg dårlig behandlet og ikke har fått tilstrekkelig anerkjennelse.

 

Hundekjørerens/teamlederens rolle

Etter at man de senest årene har sett at kvinner har gjort det spesielt sterkt i Finnmarksløpet med en rekke seiere har UIT ved professor Rune Waaler forsket på hva som gjør at de lykkes bedre enn sine mannlige kollegaer.

Undersøkelsen viser at de kvinnelige deltakerne

  • Er mer opptatt av kontakten, samværet og opplevelsene med hundene og det er gjerne det som har brakt dem inn i hundekjøringen – de er bedre på å være «inne i hodene på hundene» - større evne til forståelse og empati.
  • Er i liten grad redd for å ikke lykkes – er mer opptatt av at det skal være en givende tur for både hunder og kjører
  • Er i større grad drevet av indre motivasjon og lidenskap for hundene og aktiviteten
  • Kvinnen opplever også større glede og finner hundekjøring mer verdifullt enn menn – noe som nok påvirker humøret under konkurransene – godt humør påvirker igjen hundespannets prestasjoner positivt

Det Ultimate Team

På mange måter er det mange gjenkjennbare karakteristikker fra et optimalt fungerende hundespann og i et velfungerende team i arbeidslivet. Et team blir satt sammen av personer med ulike ferdigheter og personligheter – teamleders rolle blir å finne hvordan deres egenskaper kan utnyttes på beste måte for nå et felles mål. Å lære teammedlemmene godt å kjenne, samt å vise omtenksomhet, er avgjørende for å bygge sterke relasjoner, tillit og trygghet i teamet. Dette fører igjen til at kunnskap deles og utnyttes på en bedre måte. Forskning viser at de mest velfungerende og suksessfulle teamene har en fellesnevner: medlemmene i teamet føler seg trygge på hverandre. Det er også åpenbart at ledere som fokuserer på gode relasjoner med medarbeider og er opptatt av å utvikle hver enkeltes potensiale vil lykkes best.

Omsorg, anerkjennelse, trygghet, relasjoner, tillit, gjensidig avhengighet, respekt, humør, ulike ferdigheter og sosialkompetanse synes å være egenskaper som er viktig for å skape «Det Ultimate team».